Kontaktpunkter for frivillighet i bydelene

Oslo har 15 bydeler som alle har ansvar knyttet til lokalmiljø og frivillighet.

Bydel Alna

Kontaktpunkter: Sahar Ahzami, kultur, frivillighet og møteplasser
E-post: sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no

Halvor Voldstad, tilskuddsforvaltning
E-post: halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no

Strategi for frivillighet og medborgerskap (PDF)

Søk om frivillighetsmidler i Bydel Alna

Bydel Bjerke

Kontaktpunkt: Trude Mette Johansen
E-post: trude.mette.johansen@bbj.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke

Bydel Frogner

Kontaktpunkt: Azita Radpey
E-post: Azita.radpey@bfr.oslo.kommune.no

Strategi for folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2022-2025 (PDF)

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Frogner

Bydel Gamle Oslo

Kontaktpunkter: Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, teamleder Frivillighet og Aktivitet
E-post: anna-sofie.ekendahl-dreyer@bgo.oslo.kommune.no

Dijana Sekulic, daglig leder Tøyen frivilligsentral
E-post: dijana.sekulic@bgo.oslo.kommune.no

Nora Helset, daglig leder Grønland Frivilligsentral
E-post: nora.helset@bgo.oslo.kommune.no

Vigdis Tvedt, enhetsleder Lokalmiljø og folkehelse
E-post: Vigdis.tvedt@bgo.oslo.kommune.no

Finn William Skage, frivilligkoordinator Grønland seniorsenter
E-post: finnwilliam.skage@bgo.oslo.kommune.no

Frivillighetsstrategi 2021-2025 - Sammen om frivillighet (PDF)

Søk om frivillighetsmidler i Bydel gamle Oslo

Bydel Grorud

Kontaktpunkt: Habib R. Tahir, seksjonsleder Aktivitets- og kulturenheten
E-post: habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no

Ingvild Risnes, leder Romsås Frivilligsentral
E-post: ingvild.risnes@bgr.oslo.kommune.no

Atya Choudhary, daglig leder Grorudhuset frivilligsentral, Seksjon helse og omsorg.
E-post: atya.choudhary@bgr.oslo.kommune.no

Mikael Garberg Oguz, tilskudd
E-post: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Grorud

Bydel Grünerløkka

Cordelia Holst, avdelingsleder Grünerløkka Frivilligsentral

Kontaktpunkt:

Christine Staum Floen, frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral
E-post: christine.staum.floen@bga.oslo.kommune.no
Tlf: + 47 45 65 61 92

Doreen Natalia Lares, frivillighetscoach Grünerløkka Frivilligsentral
E-post: doreen.lares@bga.oslo.kommune.no
Tlf: +47 45 65 61 93

Grünerløkka Flerbrukshus (grunerlokkaflerbrukshus.no)

Grünerløkka Frivillighetsentral 2022-2025 (PDF)

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Grünerløkka

Bydel Nordre Aker

Kontaktpunkt: Ingrid Kristiane Fardal
E-post: frivillighet@bna.oslo.kommune.no

Lokal frivillighetsmelding Bydel Nordre Aker 2018-2022 (PDF)

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Nordre Aker

Bydel Nordstrand

Kontaktpunkt: Postmottak Bydel Nordstrand
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no

Frivillighetsmelding for Bydel Nordstrand 2023-2026 (PDF)

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Nordstrand

Bydel Sagene

Kontaktpunkt: Andreas Fætten
E-post: Andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no

Frivilligmelding for Bydel Sagene

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Sagene

Bydel St. Hanshaugen

Ingunn Haakerud
E-post: ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommune.no

Caroline Lerberg Jensen, nærmiljøkonsulent folkehelse og nærmiljø
E-post: carolinelerberg.jensen@bsh.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel St. Hanshaugen

Bydel Stovner

Kontaktpunkt: Veronica Ask Sørensen, frivillighetskoordinator
E-post: veronica.sorensen@bsr.oslo.kommune.no

Susanne Skråning, tilskudd
E-post: susanne.skraning@bsr.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Stovner

Bydel Søndre Nordstrand

Kontaktpunkt: Frivillighetskoordinator Marita Løveid
E post: bsn-frivillighet@bsn.oslo.kommune.no

Frivillighetspolitikk i Bydel Søndre Nordstrand

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Ullern

Kontaktpunkt: Kirkens bymisjon

Stine Fritz, Frivillighetsmidler
E-post: stine.fritz@bun.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker

Kontaktpunkt: Marianne Lorsa Kragstad
E-post: Marianne.kragstad@bva.oslo.kommune.no

Frivillighetsmelding: Utarbeides 2023

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Vestre Aker.

Bydel Østensjø

Kontaktpunkt: Benedicte Jansrud
E-post: Benedicte.jansrud@bos.oslo.kommune.no

Søk om frivillighetsmidler fra Bydel Østensjø