Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Frist for å søke

9. juni 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering.

Nytt for i år er at midler til både aktiviteter, kultur- og frivillighetstiltak og fritidsaktiviteter er samlet i samme tilskuddsordning. Man må fortsatt fylle ut eget skjema om man ønsker å søke på tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter, men disse kan man nå søke om samlet for året. 

Kriterier for å søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Aktiviteten må skje i frivillig regi og for Stovner bydels innbyggere.
 • Skal du søke tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter kan man nå søke samlet om en ramme for å dekke kontingenter, maks 3000 kroner per person per år. Den det søkes på vegne av, må ha bostedsadresse i Bydel Stovner, men aktiviteten kan være utenfor bydelen. 
 • Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når kontingentstøtte gis til barnet. 

Kommersielle aktiviteter støttes ikke.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 
 • Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner (PDF)

Har du allerede sendt søknad?

På grunn av koronautbruddet ble behandlingen av søknader stoppet. Dette var særlig på grunn av at mange tiltak ikke kunne gjennomføres innenfor reglene for smittevern, og fordi man ikke visste hvor lenge disse tiltakene ville vare. Søknadene fra første runde kan nå behandles om man ønsker det. Da gjør du følgende:

Send oss en bekreftelse på at du ønsker allerede innsendt søknad behandlet. Hvis vi ikke mottar e-post på dette vil den gamle søknaden automatisk falle bort.

Bekreftelsen sender du til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no.

I e-posten må du oppgi følgende informasjon:

 • hvordan tiltaket er tilpasset gjeldende smittevernsregler
 • hvis du søkt om et tiltak med en dato som har passert, oppgi om du ønsker å utføre tiltaket med ny dato
 • hvis tiltaket er gjennomført i påvente av søknadsbehandling må du oppgi om tiltaket  var tilpasset smittevernsreglene, og om du fortsatt behøver økonomisk støtte

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til frivillighetsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år. Forberedende saksbehandling utføres av bydelsadministrasjonen og behandles og vedtas av Mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

 • 2Når får du svar?

  Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen vedtar tildeling av frivillighetsmidler på første møte etter søknadsfrist. Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av to uker etter dette møtet.

  Svar på søknad mottas i organisasjonens Altinn-konto. I tildelingsbrevet står summen som er tildelt. Tilskuddet må aksepteres med e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

  Tilskuddet utbetales når dette er mottatt av bydelen. For å få tilskuddet utbetalt må kontonummer være registert i Oslo kommunes kunderegister.

  Rapportering

  Frist for rapportering på bruk av tilskuddet er 31. desember søknadsåret. Fristen er endelig. Tiltak som gjennomføres i desember får egen rapporteringsfrist i tilskuddsbrevet. Ubrukte midler må tilbakebetales til Bydel Stovner. 

  Rapportering for frivillige aktiviteter

  Når du skal rapportere for frivillige aktiviteter, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Rapportering for støtte til medlemskontingent, kurs- og treningsavgift

  Last ned og fyll ut rapporteringsskjema for støtte til kontingent og avgift. Send rapporteringsskjemaet til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen behandles av Bydelsutvalget.