Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Frist for å søke

16. mai 2021.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering.

I denne utlysningsrunden prioriteres følgende tiltak:

 • Aktivitetstiltak for barn og unge i sommerferien
 • Tiltak for å forebygge ensomhet og fremme sosialisering

Kriterier for å søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Aktiviteten må skje i frivillig regi og for Stovner bydels innbyggere.
 • I søknaden må det redegjøres for hvordan tiltakene skal gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.
 • Tilskudd til ordinære helårlige kontingenter, medlems- og treningsavgifter vil ikke bli prioritert i denne utlysningsrunden. Det kan imidlertid søkes om tilskudd til å dekke deltakelse i sommertiltakene. Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når støtte gis til barnet. 

Kommersielle aktiviteter støttes ikke.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 
 • Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner (PDF)

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til frivillighetsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år. Forberedende saksbehandling utføres av bydelsadministrasjonen og behandles og vedtas av Mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

 2. 2Når får du svar?

  Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen vedtar tildeling av frivillighetsmidler på første møte etter søknadsfrist. Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av to uker etter dette møtet.

  Svar på søknad mottas i organisasjonens Altinn-konto. I tildelingsbrevet står summen som er tildelt. Tilskuddet må aksepteres med e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

  Tilskuddet utbetales når dette er mottatt av bydelen. For å få tilskuddet utbetalt må kontonummer være registert i Oslo kommunes kunderegister.

  Rapportering

  Frist for rapportering på bruk av tilskuddet er 28. februar året etter at du har fått midlene. Fristen er endelig. Ubrukte midler må tilbakebetales til Bydel Stovner. 

  Når du skal rapportere for frivillige aktiviteter, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen behandles av Bydelsutvalget.