Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Frist for å søke

13. september 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering.

Nytt for i år er at midler til både aktiviteter, kultur- og frivillighetstiltak og fritidsaktiviteter er samlet i samme tilskuddsordning. Man må fortsatt fylle ut eget skjema om man ønsker å søke på tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter, men disse kan man nå søke om samlet for året. 

Kriterier for å søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Aktiviteten må skje i frivillig regi og for Stovner bydels innbyggere.
 • Skal du søke tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter kan man nå søke samlet om en ramme for å dekke kontingenter, maks 3000 kroner per person per år. Den det søkes på vegne av, må ha bostedsadresse i Bydel Stovner, men aktiviteten kan være utenfor bydelen. 
 • Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når kontingentstøtte gis til barnet. 

Kommersielle aktiviteter støttes ikke.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 
 • Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner (PDF)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til frivillighetsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år. Forberedende saksbehandling utføres av bydelsadministrasjonen og behandles og vedtas av Mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

 • 2Når får du svar?

  Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen vedtar tildeling av frivillighetsmidler på første møte etter søknadsfrist. Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av to uker etter dette møtet.

  Svar på søknad mottas i organisasjonens Altinn-konto. I tildelingsbrevet står summen som er tildelt. Tilskuddet må aksepteres med e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

  Tilskuddet utbetales når dette er mottatt av bydelen. For å få tilskuddet utbetalt må kontonummer være registert i Oslo kommunes kunderegister.

  Rapportering

  Frist for rapportering på bruk av tilskuddet er 31. desember søknadsåret. Fristen er endelig. Tiltak som gjennomføres i desember får egen rapporteringsfrist i tilskuddsbrevet. Ubrukte midler må tilbakebetales til Bydel Stovner. 

  Rapportering for frivillige aktiviteter

  Når du skal rapportere for frivillige aktiviteter, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Rapportering for støtte til medlemskontingent, kurs- og treningsavgift

  Last ned og fyll ut rapporteringsskjema for støtte til kontingent og avgift. Send rapporteringsskjemaet til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen behandles av Bydelsutvalget.