Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Frist for å søke

8. november 2021.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering.

I denne utlysningsrunden prioriterer vi søknader om støtte til aktiviteter og tiltak i jule- og vinterferien. Organisasjoner som jobber mot barn og unge og som har utfordringer med å gjenoppstarte driften oppfordres også til å søke. Øvrige retningslinjer for tilskuddsordningen gjelder.

Kriterier for å søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Aktiviteten må skje i frivillig regi og for Stovner bydels innbyggere.
 • Skal du søke tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter kan man nå søke samlet om en ramme for å dekke kontingenter, maks 3000 kroner per person per år. Den det søkes på vegne av, må ha bostedsadresse i Bydel Stovner, men aktiviteten kan være utenfor bydelen. 
 • Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når kontingentstøtte gis til barnet. 

Kommersielle aktiviteter støttes ikke.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 
 • Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner (PDF)

Slik søker du

 1. 1Velg hva du vil søke om

  Du kan søke om midler til frivillige aktiviteter eller støtte til medlemskontingent, kurs- og treningsavgift.

  Midler til frivillige aktiviteter

  Logg inn, fyll ut og send inn søknad.

  Støtte til medlemskontigent

  Last ned, fyll ut og send inn søknad.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til frivillighetsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år. Forberedende saksbehandling utføres av bydelsadministrasjonen og behandles og vedtas av Mangfolds-, oppvekst- og kulturkomiteen.

 2. 2Når får du svar?

  Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen vedtar tildeling av frivillighetsmidler på første møte etter søknadsfrist, i midten av november. Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av to uker etter dette møtet.

  Svar på søknad mottas i organisasjonens Altinn-konto. I tildelingsbrevet står summen som er tildelt. Tilskuddet må aksepteres med e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

  Tilskuddet utbetales når dette er mottatt av bydelen. For å få tilskuddet utbetalt må kontonummer være registert i Oslo kommunes kunderegister.

  Rapportering

  Frist for rapportering på bruk av tilskuddet er 28. februar året etter at du har fått midlene. Fristen er endelig. Ubrukte midler må tilbakebetales til Bydel Stovner. 

  Rapportering for frivillige aktiviteter

  Når du skal rapportere for frivillige aktiviteter, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Rapportering for støtte til medlemskontingent, kurs- og treningsavgift

  Last ned og fyll ut rapporteringsskjema for støtte til kontingent og avgift (ODT).

  Send rapporteringsskjemaet til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Den behandles av Bydelsutvalget.