Frivillighetsmidler i Bydel Sagene

Tilskudd til frivillig aktiviteter i Bydel Sagene

Frist for å søke

1. februar hvert år (ikke lengre fortløpende)

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen har som mål å utløse frivillig innsats, skape engasjement og støtte opp under gjennomføringen av prosjekter og tiltak som gir gode opplevelser for bydelens befolkning. Tilskuddet skal stimulere til et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape et levende nærmiljø.

Kriterier for å søke

 • Aktivitetene må være i frivillig regi og foregå i Bydel Sagene.
 • Søknadene må ha til hensikt å oppfylle dette målet til ordningen.

Hvem kan søke?

 • Ideelle og frivillige lag, foreninger og organisasjoner som i hovedsak har sine aktiviteter i Bydel Sagene, samt brukerråd og foreldreutvalg i bydelen.
 • Enkeltpersoner og uformelle grupper, i samarbeid med en organisasjon eller en av bydelens tjenester.

Retningslinjer

Last ned retningslinjer for frivillighetsmidler Bydel Sagene (PDF)

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Hvis du har søkt på vegne av en organisasjon, må du først logge deg inn, og så velge den organisasjonen du representerer.

 2. 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir behandlet i Kultur-, velferd-, oppvekst-, og familiekomiteen i mars. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad kan møte opp i komitémøtet.

 3. 3Motta svar på søknaden

  Du kan forvente svar på søknaden etter behandlingen i kultur-, velferd-, oppvekst-, og familiekomiteen i mars. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet, og alle søkere blir varslet om endelig vedtak. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 4. 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 5. 5Rapport og regnskap

  Søker som er tildelt aktivitetsmidler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og senest 31. desember samme år som tildelingen er gitt.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  • Dersom støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd skal Bydel Sagenes saksbehandler informeres. 
  • Ubrukte midler kan søkes omdisponert eller overført til neste kalenderår eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller tilskuddsordningens formål.
  • Bydel Sagene kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt. Midler som er blitt brukt på måter som ikke er i tråd med retningslinjene kan også kreves tilbakebetalt.
  • Vedtak på støtte skaper ikke presedens for behandlingen av fremtidige søknader.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsa.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent Andreas Fætten
E-post: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 926 10 720