Frivillighetsmidler til samarbeidsprosjekter i Bydel Østensjø

Hvis du har en god idé til en aktivitet eller et tiltak som vil være til nytte eller glede for bydelens befolkning, kan du søke om frivillighetsmidler.

Frist for å søke

Ingen søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Midlene blir fordelt gjennom hele året. Østensjø bydelsutvalget har satt av 250 000 kroner til denne tilskuddsordningen i 2021.

Kriterier for å søke

 • aktiviteten er rettet mot bydelens innbyggere
 • aktiviteten er i hovedsak basert på frivillig arbeid og i samarbeid mellom frivillige organisasjoner
 • aktiviteten er ikke en del av næringsvirksomhet
 • aktiviteten må gjennomføres samme år som du søker

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner med tilhørighet i Bydel Østensjø kan søke.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  Hvis organisasjonen er regnskapspliktig, må du legge ved årsberetning og årsregnskap i søknaden.

 2. 2Logg inn, fyll ut og send søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Saksbehandling

  Søknadene blir behandlet av Østensjø kulturutvalg etterhvert som de blir mottatt. Du får tilbakemelding uansett om du får innvilget støtte eller om du får avslag.

 2. 2Utbetaling av penger

  Innvilget støtte blir utbetalt til det kontonummer som er oppgitt i søknaden.

 3. 3Rapportering

  Du må sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.
  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage innen tre uker etter du mottok svar fra oss. Klagen kan sendes på e-post til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo. 

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
E-post: torunn.nyrnes@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 415 63 627