Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler til samarbeidsprosjekter i Bydel Østensjø

Hvis du har en god idé til en aktivitet eller et tiltak som vil være til nytte eller glede for bydelens befolkning, kan du søke om frivillighetsmidler.

Frist for å søke

Ingen søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Midlene blir fordelt gjennom hele året. Vi har til sammen 424 000 kroner i denne tilskuddsordningen i 2020.

Kriterier for å søke

 • aktiviteten er rettet mot bydelens innbyggere
 • aktiviteten er i hovedsak basert på frivillig arbeid og i samarbeid mellom frivillige organisasjoner
 • aktiviteten er ikke en del av næringsvirksomhet
 • aktiviteten må gjennomføres samme år som du søker

Prioriterte søknader

Østensjø bydelsutvalg besluttet 11. mai 2020 at det er ønskelig at aktiviteter som kan kombinere kriteriene til støtte til større prosjekter og kriteriene til grønne midler prioriteres.

Videre er det ønskelig at aktiviteter som fyller disse kriteriene prioriteres:

 • aktiviteter hvor målgruppen er sårbare barn og unge, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre i risikogruppen
 • aktiviteter som er relatert til situasjoner rundt covid-19
 • aktiviteter som bidrar til å forebygge ensomhet

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner med tilhørighet i Bydel Østensjø kan søke.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Saksbehandling

  Søknadene blir behandlet av Østensjø kulturutvalg etterhvert som de blir mottatt. Du får tilbakemelding uansett om du får innvilget støtte eller om du får avslag.

 • 2Utbetaling av penger

  Innvilget støtte blir utbetalt til det kontonummer som er oppgitt i søknaden.

 • 3Rapportering

  Du må sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.
  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage innen tre uker etter du mottok svar fra oss. Klagen kan sendes på e-post til postmottak@bos.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo. 

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
E-post: torunn.nyrnes@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 415 63 627