Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

1. august 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gis til:

 • oppstart av nye lag og foreninger i bydelen
 • kurs og studiebidrag til barne- og ungdomsaktiviteter
 • støtte til konserter og andre arrangementer
 • prosjekttilskudd

Høsten 2020 har bydelen 750 000 kroner å fordele.

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt.

Kriterier for å søke

I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • antall organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
 • om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
 • om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
 • målgruppe(ne) til tiltaket
 • tidspunkt og sted for aktiviteten

Fullstendige retningslinjer (PDF)

Slik søker du

Rapportering

 • 1Send inn rapportering

  Alle som har fått midler, må rapportere på bruken av dem innen utgangen av februar året etter. Send en beskrivelse av hvordan midlene er brukt og et enkelt regnskap til postmottak@bun.oslo.kommune.no.

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar. 

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no