Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo

Tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

18. mars 2021.

Kort om tilskuddet

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har avsatt 1 000 000 kroner til frivillighetsmidler våren 2021. Frivillighetsmidler dekker tilskudd til stimulering av frivillige aktiviteter. Aktiviteter og drift til barne- og ungdomsfrivillighet og søknadsbeløp over 25 000 kroner prioriteres.

Kriterier for å søke

Du kan søke om støtte til aktiviteter innen gruppens/organisasjonens interesseformål. Du kan også søke om støtte til driftsutgifter for tiltak dersom slik støtte fører til økt aktivitet for et bedre kulturelt, sosialt eller fysisk (bærekraftig) miljø i bydelen samt til tiltak som fremmer tverrkulturell samhandling i bydelen.

Aktivitetene skal være rettet mot beboere i Bydel Gamle Oslo. I tillegg kan du søke støtte til å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover organisasjonens løpende drift. Tiltaket/arrangementet det søkes støtte til bør medføre aktivitet for flere enn organisasjonens medlemmer. 

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av frivillighetsmidler:

 • Tiltak som stimulerer til økt engasjement for fellesskapet.
 • Søknader som dokumenterer frivillig, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
 • Prosjekter rettet mot barn og ungdom i bydelen.
 • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
 • Tiltak som knyttes til miljø, LA21 og bærekraftig utvikling.

Du kan ikke søke om tilskudd til aktiviteter som omfatter reiser ut av bydelen eller lønnsmidler.

Hvem kan søke

Beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/ trossamfunn i bydelen kan søke.

Dersom du søker på vegne av en organisasjon må du være registrert i Brønnøysundregisteret som enten økonomiansvarlig, eller leder, og det er organisasjonens bankkonto du må oppgi. Dersom det ikke er samsvar mellom navnet på søker og informasjonen registret på organisasjonens bankkonto, vil vi stoppe utbetalingen. Det er også viktig å forsikre seg om at organisasjonsnummer og bankkonto samsvarer med informasjonen i Brønnøysundregisteret. 

Søkere som søker fra et enkeltpersonsforetak kan ikke oppgi personlig kontonummer, men må bruke bedriftskonto.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2020 som du ikke har fått gjennomført? Husk at du må ha fått innvilget overføring av midlene til 2021 før du eventuelt kan søke om ny støtte. Vi gir ikke støtte til lignende aktiviteter før du har gjennomført fjorårets prosjekt. Vi gir heller ikke støtte til nye aktiviteter før du har rapportert for foregående år.

Vi anbefaler at leser gjennom retningslinjene før du starter på søknaden.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet (PDF 0,1MB). Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket i to år.

Slik søker du

 1. 1Logg inn og fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte i mai.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

 3. 3Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet. Midlene skal fortrinnsvis brukes i løpet av 2021 og senest i første kvartal 2022. Midler som ikke brukes innen angitt frist må tilbakebetales. 

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapportering

Rapportering kan gjøres fortløpende. Rapporteringsfrist for frivillighetsmidler 2021 er 15. januar 2022.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

 • For tilskudd over 50 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor. 
 • For tilskudd under 50 000 kroner må regnskapet signeres av av to ansvarlige personer. 

Du kan også bli bedt om å vise regnskap og bolag på forespørsel.

Kontaktinformasjon

Nora Helset
E-post: nora.helset@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 468 37 176