Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

OBS: Ny frist for å søke Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler er 13. september 2023.

Det er informasjonsmøte om tilskuddsordningen 31. august 2023, kl. 17:00-19:00, i salen på Deichman Tøyen. Her kan du høre mer om tilskuddet, få tips til å skrive søknad og få svar på spørsmål. Tidligere mottakere av Frivillighetsmidlene vil også presentere sine prosjekter. På samme møte vil det også bli gitt informasjon om Bydel Gamle Oslos Grønne midler.

Individuell veiledning til søknaden gis tirsdag 5. september. For å booke tid til søknadsveiledning send epost til julie.granerud@bgo.oslo.kommune.no.

Kort om tilskuddet

Vi deler ut 2 000 000 kroner.

I tillegg til støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftsstøtte.
Frivillighetsmidlene er for tiltak i hele Bydel Gamle Oslo. Nabolags- og aktivitetsmidlene er forbeholdt tiltak på Grønland og Tøyen.

Tildelte frivillighetsmidler og nabolags- og aktivitetsmidler for våren kan brukes innen utgangen av året.

Disse kan søke frivillighetsmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns- og trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret

Disse kan søke nabolags- og aktivitetsmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns-/trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Sosiale entreprenører

Privatpersoner har ikke anledning til å søke frivillighetsmidler eller nabolags- og aktivitetsmidler. Den som søker må ha tilgang til å søke på vegne av organisasjonen i søknadsportalen.

Søkere på Frivillighetsmidler må kunne bekrefte at de har tilknytning til og virke i bydel Gamle Oslo. Søkere på Nabolags- og aktivitetsmidler må kunne bekrefte at de har tilknytning til og virke på Grønland og/eller Tøyen.

Kriterier for å søke

Du kan være aktuell for å få støtte dersom du kan dokumentere frivillig, ulønnet innsats av og for innbyggerne i Bydel Gamle Oslo. Det kan gis støtte til aktiviteter som skaper deltakelse og engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.

Vi vil prioritere tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier

 • Tiltak rettet mot barn og ungdom i bydelen.
 • Tiltak som fremmer deltakelse og engasjement.
 • Samarbeidstiltak mellom aktører eller med Bydel Gamle Oslo.
 • Tiltak som holder god kvalitet, hvor kvalitet er definert som regelmessighet, gjennomføringsevne, tilgjengelighet, læringselement, høy deltakertilfredshet, samt god miljø- og bærekraftsprofil.
 • Tiltak som har informasjon tilgjengelig på åpne digitale plattformer.

Bydel Gamle Oslo oppfordrer organisasjoner som legger til rette for aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Det gis ikke tilskudd til

 • Aktiviteter som i hovedsak foregår utenfor bydelen.
 • Tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter.
 • Aktiviteter som allerede er gjennomført.
 • Lønnsmidler til frivillige.
 • For Nabolags- og aktivitetsmidlene kan man søke dekning av lønnsutgifter for unge i jobb, som er med og gjennomfører tiltaket.

Ekstra krav til søknader om driftsstøtte

Det er mulig å søke om støtte til drift. Dette kan for eksempel være tilskudd til innkjøp av utstyr, huskostnader, kompetansehevende tiltak og honorar til eksempelvis instruktør, dirigent eller foredragsholder. Legg merke til at det er noen ekstra krav til søknader om driftsstøtte (se retningslinjene).

Hvis du skal søke om driftsstøtte, bruker du samme søknadsskjema. Under feltet «beskriv prosjektet/tiltaket» skriver du at du søker om driftstøtte og kort hva driftsstøtten skal brukes til.

I tillegg til søknaden må du, for å komme i betraktning til driftstøtte, ettersende:

 • budsjett for neste driftsår (hvis dette ikke er vedtatt, kan du laste opp styrets forslag til budsjett).
 • dokument som kort beskriver organisasjonen, hva dere trenger driftsstøtte til og at organisasjonen oppfyller følgende krav om driftsstøtte:
  • har hatt kontinuerlig drift i minst ett år
  • kan vise til stor grad av frivillig engasjement
  • kan vise til gjennomføringsevne
  • er registrert i frivillighetsregisteret
  • ha demokratisk oppbygging med valgt styre
 • årsmelding fra siste årsmøte.
 • protokoll fra siste årsmøte.
 • siste års regnskap.
 • organisasjonens vedtekter.

For å ettersende logger du inn på Søknad og skjema. Der finner søknaden du sendte inn. Så trykker du på «ettersend informasjon», og laster opp de seks vedleggene.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket i to år.

Slik søker du

 1. Logg inn, velg hvilken organisasjon du representerer, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknader behandles når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte 2. november 2023.

 2. Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for bydelsutvalgsmøtet.

 3. Utbetaling av midler

  De søkerne som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet. Midlene skal brukes senest innen utgangen av 2024. Midler som ikke brukes innen angitt frist må tilbakebetales.

Rapportering

Rapportering kan gjøres fortløpende. Fristen for å rapportere er 15. januar 2025.

Når du skal rapportere, må du først gå inn i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

 • For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo over 200 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor.

Mottaker kan bli bedt om å vise detaljert regnskap og bilag på forespørsel.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Frivillighetsmidler

Julie Granerud
E-post: julie.granerud@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 456 54 658