Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning.

Tilleggsutlysning 2021

I byrådets reviderte budsjett for 2021 er hver bydel tildelt 500.000 kroner til søknadsordning for lokale lag og foreninger og andre frivillige sammenslutninger. Midlene skal gå til styrking av frivillig innsats rettet særlig mot psykisk helse.

Retningslinjene for bydelens frivillighetsmidler ligger til grunn, men søknaden må rette seg mot noe som styrker den psykiske helsen hos befolkningen i Bydel St. Hanshaugen. Midlene som tildeles i denne utlysningen kan brukes i 2022.

Frist for å søke

21. oktober 2021

Kriterier for å søke

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner.
 • Kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige.
 • Både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel St. Hanshaugen.
 • Mottok du frivillighetsmidler i 2020, må du ha levert rapport før du kan søke om midler i 2021.

Tiltak som du søker midler til må

 • gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • ikke brukes til drift
 • brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Retningslinjene gjelder både frivillighetsmidler og midler til kulturtiltak. Når du søker om frivillighetsmidler, er det den delen av retningslinjene som handler om frivillighetsmidler som gjelder.

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler (PDF 0,1MB) før du søker.

Kontaktinformasjon

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles i oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen 10. november og vedtas i bydelsutvalget 23. november 2021.

  Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. 3Du får svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i midten av desember 2021.

 4. 4Utbetaling av penger

  Midlene blir utbetalt i desember 2021.

  Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden. Husk å registrete kontonummer på Min Side.

Rapport og regnskap

Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Se retningslinjer (PDF 0,1MB) og vedtaksbrev for informasjon om rapportering og frist for innsending.

Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering. Rapporteringen gjør du på Min side.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.

Tildelinger