Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning.

I vedtatt budsjett 2022 er det satt av 500 000 kroner til frivillighetsmidler.

Frist for å søke

13. februar 2022

Kriterier for å søke

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner.
 • Kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige.
 • Både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel St. Hanshaugen.
 • Mottok du frivillighetsmidler i 2021, må du ha levert rapport før du kan søke om midler i 2022.

Unntak

 • Fikk du tildelt frivillighetsmidler fra tilleggsutlysningen høsten 2021? Du kan fortsatt søke nye midler, men ikke til samme aktivitet.
 • Fikk du tildelt midler fra den ordinære utlysningen våren 2021 og ikke fått gjennomført arrangementet/tiltaket i 2021? Du kan fortsatt søke nye midler, men ikke til samme aktivitet. Dette forutsetter at du allerede har fått godkjent utsettelse på bruk av midler.

Tiltak som du søker midler til må

 • gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • ikke brukes til drift
 • brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Retningslinjene gjelder både frivillighetsmidler og midler til kulturtiltak. Når du søker om frivillighetsmidler, er det den delen av retningslinjene som handler om frivillighetsmidler som gjelder.

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler (PDF 0,1MB) før du søker.

Kontaktinformasjon

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

 2. Søknaden sendes til e-post postmottak@bsh.oslo.kommune.no eller per post til Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles i oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen 9. mars og vedtas i bydelsutvalget 22. mars.

  Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. Du får svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i midten av mars 2022.

 4. Utbetaling av penger

  Midlene blir utbetalt i april 2022.

  Oslo kommunes bankforbindelse krever at alle betalingsmottakere må være registrert med eget kontonummer. For å motta tilskuddet må dere derfor gjøre følgende:

  • Logg inn på Min sidefor organisasjon eller person, den du søker på vegne av, og sjekk at kontonummer er registrert under "Min profil".
  • Dersom søker er en virksomhet eller organisasjon, må kontonummeret være knyttet til organisasjonsnummeret til søker. Registrering eller endring av kontonummer kan kun utføres av styreleder, daglig leder eller regnskapsansvarlig. For enkeltpersonforetak holder det at kontoen er tilknyttet personnummer.
  • Dersom søker er en enkeltperson må kontonummeret være knyttet til personnummeret til søker.
  • Det kan kun registreres ett kontonummer.
  • Kontonummeret kan ikke kreve kidnummer.

Rapport og regnskap

Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Se retningslinjer (PDF 0,1MB) og vedtaksbrev for informasjon om rapportering og frist for innsending.

Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering. Rapporteringen gjør du på Min side.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.

Tildelinger