Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning. I vedtatt budsjett for 2020 er det satt av 430.000 kroner i frivillighetsmidler.

Frist for å søke

13. mars 2020.

Kriterier for å søke

 • frivillige organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner
 • kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige
 • både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel St. Hanshaugen

Tiltak som du søker midler til må

 • gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • ikke brukes til drift
 • brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler før du søker (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles i Oppvekst-, kultur- og frivillighetskomiteen 22. april og vedtas i Bydelsutvalget 28. april 2020. Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 3. 3Du får svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i midten av mai 2020.

 4. 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales i mai/juni 2020. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 1. februar 2021. Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering. Rapporteringen gjør du på Min side.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.