Frivillighetsmidler i Bydel Alna

Frist for å søke

15. februar 2024

Kort om tilskuddet

Bydel Alna ønsker å legge til rette for frivillig innsats og deltakelse blant bydelens innbyggere. Tilskuddet skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og en nyskapende frivillig sektor.

Kriterier for å søke

Vi gir støtte til aktiviteter som utløser frivillig innsats og skaper engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.

 • Aktiviteter som bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn
 • Nyskapende aktiviteter
 • Aktiviteter der frivillige organisasjoner samarbeider med bydelens tjenester og/eller på tvers av organisasjoner
 • Aktiviteter som stimulerer til deltakelse, samfunnsengasjement og medansvar

Vi gir ikke støtte til:

 • lønn eller ordinær drift
 • reise- og oppholdsutgifter
 • aktiviteter med kommersielt formål
 • aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere
 • aktiviteter som allerede er gjennomført

Det er satt av ulike beløp til frivillige aktiviteter, festivaler og grønne tiltak, men de har felles retningslinjer og søknadsskjema.

Fullstendige retningslinjer og krav til rapportering (PDF).

Hvem kan søke?

Ideelle og frivillige lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner, for eksempel idrettslag, brukerråd, foreldreutvalg og borettslag.

Hver organisasjon kan sende inn flere søknader.

Søkerens organisasjonsnummer skal oppgis i søknaden. Det kreves ikke organisasjonsnummer for søkere som søker om inntil kr. 15.000. Søkere kan imidlertid ikke oppgi personlig kontonummer, men må bruke en bedriftskonto. Bydelsadministrasjonen kan hjelpe til med å opprette organisasjonsnummer dersom det er behov for det.

Slik søker du

 1. Logg inn fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Søknader om frivillighetsmidler, festivalmidler og grønne midler behandles av Alna bydelsutvalg den 21.03.2024. Dere kan forvente svar på søknadene 2 uker etter det.

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteenes vedtak er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bal.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Frivillighetsmidler og festivalmidler

Linda Hægdahl

E-post: linda.hagdahl@bal.oslo.kommune.no

Grønne midler

Linda Hægdahl

E-post: linda.hagdahl@bal.oslo.kommune.no