Frivillighetsmidler i Bydel Frogner

Frist for å søke

15. august 2020.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner vil for 2020 utlyse 250 000 kroner i frivillighetsmidler. Midlene vil kunne brukes 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021. 

Tilskuddet skal være med på å skape gode opplevelser for bydelens innbyggere gjennom frivillig aktivitet. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner
 • enkeltpersoner
 • kommunalt støttede virksomheter
 • bydelens tjenestesteder

Hva kan du søke om

 • Enkelttiltak som ikke inngår i ordinær virksomhet.
 • Frivillige organisasjoner kan søke midler til medlemsaktivitet dersom de kan vise til at de aktivt søker nye medlemmer.
 • Aktiviteter som ivaretar bydelens fysiske miljø og bidrar til økt dugnadsinnsats.

Tips til søknaden

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. For eksempel om en organisasjon tilbyr fritidsaktivitet til barn med betalte og profesjonelle trenere/instruktører, vil ikke dette være grunnlag for frivillighetsmidler i seg selv. Men om denne organisasjonen skulle holde åpne arrangement for publikum på frivillig basis, kan frivillighetsmidler være aktuelt. En organisasjon med frivillige instruktører eller trenere vil være grunnlag for frivillighetsmidler.  

Retningslinjer for frivillighetsmidler

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du laste ned retningslinjer for frivillighetsmidler (PDF 0,1MB)

Slik søker du frivillighetsmidler

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den ved å logge på Min Side.

 2. 2Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles i bydelsutvalgets møte 8. september 2020.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får svar i meldingsboksen i sin digitale postkasse og på Min Side cirka en uke etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 4. 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar fra oss.

Tidligere tildelinger

Tidligere tildelinger kan gi deg tips og inspirasjon til hva du kan søke frivillighetsmidler til.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80