Frivillighetsmidler i Bydel Frogner

Frist for å søke

15. august 2022.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til økt trivsel, inkludering og aktivitet i bydelen, samt skaper gode opplevelser og bygger felleskap for bydelens innbyggere. Bydelsutvalget i Frogner har derfor vedtatt 600 000 kroner til frivillighetsmidler for 2022. Midlene vil kunne brukes 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023.

I tillegg til disse midlene, er det fra byrådets reviderte budsjett for 2021, tildelt et engangstilskudd på 500.000 kroner til alle bydeler i Oslo. Disse ekstraordinære midlene har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse og mobilisere lokalsamfunnet og frivilligheten i denne satsingen. Retningslinjene for bydelens frivillighetsmidler ligger til grunn, men søknaden må rette seg spesifikt mot noe som styrker den psykiske helsen hos befolkningen i Bydel Frogner.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger med tilknytning i bydel Frogner.
 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som har et organisasjonsnummer.
 • Kommunale virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes dersom aktiviteten gjennomføres i samarbeid med frivillige.
 • Enkeltpersoner eller egenorganiserte grupper kan søke i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Obs: Mottok du frivillighetsmidler i 2021, må du ha levert rapport før du kan søke om midler i denne omgang.

Fikk du tildelt midler fra den ordinære utlysningen høsten 2021 og ikke fått gjennomført arrangementet/tiltaket i 2021, eller våren 2022? Du kan fortsatt søke nye midler, men ikke til samme aktivitet. Dette forutsetter at du allerede har fått godkjent utsettelse på bruk av midler. Kontakt frivillighetskoordinator om du lurer på noe.

Hva kan du søke om

 • Aktiviteten må være basert på frivillig arbeid og knyttet til miljø, helse, kultur eller idrett i bydelen.
 • Aktiviteten må være rettet mot bydelens innbyggere.
 • Aktiviteten bør aktivisere flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.
 • Frivillige organisasjoner gis tilgang til å søke om tilskudd til mindre arrangement for sine frivillige som skaper samhold og bidrar til mer frivillig aktivitet på sikt. Det kan søkes om inntil 50 % av arrangementskostnadene og maksimalt 5000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til

 • Tilskudd til ordinær drift eller lønnsutgifter gis som hovedregel ikke, men kan vurderes i enkelttilfeller.
 • Aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler.
 • Reise- og oppholdsutgifter.
 • Aktiviteter utenfor bydelen.
 • Aktiviteter med kommersielt formål.
 • Aktiviteter/arrangementer/tiltak som allerede er gjennomført.

Tips til søknaden

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. For eksempel om en organisasjon tilbyr fritidsaktivitet til barn med betalte og profesjonelle trenere/instruktører, vil ikke dette være grunnlag for frivillighetsmidler i seg selv. Men om denne organisasjonen skulle holde åpne arrangement for publikum på frivillig basis, kan frivillighetsmidler være aktuelt. En organisasjon med frivillige instruktører eller trenere vil være grunnlag for frivillighetsmidler.

Obs!
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å utbetale penger til en privat bankkonto. For å opprette en bankkonto krever bankene et organisasjonsnummer. Dere får organisasjonsnummer ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret. Les mer på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

Retningslinjer for frivillighetsmidler

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du laste ned retningslinjer for frivillighetsmidler (PDF 0,1MB)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den ved å logge på Min Side.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles politisk i Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteen 30. august og vedtas av bydelsutvalget 6. september 2022.

  Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

 3. Motta svar

  Alle søkere får svar i meldingsboksen i sin digitale postkasse og på Min Side cirka en uke etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 4. Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut.

 5. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

  Rapport og regnskap sendes inn via e-post: Postmottak@bfr.oslo.kommune.no. Merkes med sak 2022/90.

  Søkere som har fått innvilget tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av Bydel Frogner ved omtale og annonsering av aktivitet.

  Legg gjerne også ved bilder som er godkjent for publisering.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes postmottak@bfr.oslo.kommune.no.

Tidligere tildelinger

Tidligere tildelinger kan gi deg tips og inspirasjon til hva du kan søke frivillighetsmidler til.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator ved spørsmål om ordningen, eller samarbeid med bydelens tjenester.

Frivillighetskoordinator Azita Radpey
E-post: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 94 02 43 65