Frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

Frist for å søke

1. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand. Bydelen deler ut 1. mill. kroner i 2024. I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte.

Prioriteringer

Bydelsutvalget vil prioritere støtte til organisasjoner/tiltak som øker den frivillige innsatsen i tilknytning til folkehelse-, kultur- idrett- og trivselsfremmende formål for bydelens befolkning. Dette gjelder spesielt mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre.

Kriterier for å søke

Det kan gis støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper deltakelse og engasjement i tilknytning til lokalmiljø, idrett, kultur og folkehelse.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Turer for skoleklasser, lag og korps
 • Aktiviteter som i hovedsak foregår utenfor bydelen
 • Aktiviteter som allerede er gjennomført
 • Lønnsmidler til frivillige

Søkere må lage budsjett for bruken av frivillighetsmidlene. Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansiering av hele tiltaket, og inneholde en fullstendig finansieringsplan.

Organisasjoner som søker tilskudd for flere tiltak skal levere separate søknader for hvert tiltak med egen prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett for både inntekts- og utgiftssiden. Organisasjonens ordinære budsjett skal ikke benyttes.

Ekstra krav til søknader om driftsstøtte

Det er mulig å søke om støtte til drift. Dette kan for eksempel være tilskudd til innkjøp av utstyr, huskostnader, kompetansehevende tiltak og honorar.

Hvis du skal søke om driftsstøtte, bruker du samme søknadsskjema. Under feltene «beskriv prosjektet/tiltaket/drift» skriver du at du søker om drift og kort hva driftsstøtten skal brukes til. Dette må legges ved:

 • Budsjett for driftsåret (hvis dette ikke er vedtatt, kan du laste opp styrets forslag til budsjett)
 • Dokument som kort beskriver organisasjonen, hva dere trenger driftsstøtte til og at organisasjonen oppfyller følgende krav om driftsstøtte
 • har hatt kontinuerlig drift i minst ett år
 • kunne vise til stor grad av frivillig engasjement
 • kunne vise til gjennomføringsevne
 • være registrert i frivillighetsregisteret
 • ha demokratisk oppbygging med valgt styre
 • Årsmelding fra siste årsmøte
 • Protokoll fra siste årsmøte
 • Siste års regnskap
 • Organisasjonens vedtekter

Se fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand (PDF)

Krav om rapportering

Rapportering gjøres fra innsendt søknad i Søknad og skjema.

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Bydelsutvalget vedtar tildeling av midler til frivillige aktiviteter i løpet av våren.

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når bydelsutvalget har fattet vedtak.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Christoffer Holseter
E-post: christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no