Frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

Frist for å søke

1. februar 2022.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand.

Bydelsutvalget vil prioritere støtte til organisasjoner/tiltak som øker den frivillige innsatsen i tilknytning til folkehelse-, kultur- og trivselsfremmende formål for bydelens befolkning. Dette gjelder spesielt mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre.

Kriterier for å søke

Søkere må lage budsjett for bruken av frivillighetsmidlene. Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansiering av hele tiltaket, og inneholde en fullstendig finansieringsplan.

Organisasjoner som søker tilskudd for flere tiltak skal levere separate søknader for hvert tiltak med egen prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett for både inntekts- og utgiftssiden. Organisasjonens ordinære budsjett skal ikke benyttes.

Se fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand (PDF)

Krav om rapportering

Fristen for å rapportere er 1. februar året etter at midlene er brukt.

Rapporteringsskjema for de som har mottatt midler i 2022.

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

  1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

  1. Behandling av søknader

    Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Bydelsutvalget vedtar tildeling av midler til frivillige aktiviteter i løpet av våren.

  2. Motta svar

    Alle søkere får beskjed på e-post når bydelsutvalget har fattet vedtak.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Eide
E-post: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 94 99 17 59