Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

16. februar 2022.

Kort om tilskuddet

Bydel Søndre Nordstrand ønsker å legge til rette for frivillig innsats og deltakelse blant bydelens innbyggere. Tilskuddet skal stimulere til engasjement for å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for bydelens befolkning. Bydelen har totalt 700 000 kroner i frivillighetsmidler for 2022.

Kriterier for å søke

 • Vi gir støtte til aktiviteter som utløser frivillig innsats og skaper engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.
 • Vi gir støtte til aktiviteter som bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn
 • Vi gir støtte til tiltak som stimuler til aktivitet som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. Opplæring i egen religion, kan i hovedsak ikke tildeles midler.

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner, lag og foreninger
 • kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige
 • både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel Søndre Nordstrand

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler for Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles oppvekst, kultur og fritid og bydelsutvalgets møte i mars 2022.

 3. Motta svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i mars 2022.

 4. Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales i april 2022. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 5. Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 20. januar 2023. Rapporteringen gjør du på Min side.

  Frist for å søke overføring av midler for 2022 er 1. desember 2022, søknader levert etter 1. desember samme år blir ikke behandlet. Søknad om overføring med begrunnelse sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Brynjar Uddu
E-post: brynjar.uddu@bsn.oslo.kommune.no
Mobil: 91 53 81 23