Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

15. februar 2021

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for bydelens befolkning.

Bydelen har totalt 1 200 000 kroner i frivillighetsmidler for 2021. 500 000 kroner av midlene er finansiert av Oslo-sør-satsningen. Disse midlene skal gå til søkere som vil samarbeide lokalt og gjennomføre tiltakene i områdeløftene på Rudshøgda eller Holmlia senter. 

Kriterier for å søke

Den frivillige aktiviteten du søker med skal bidra til å:

 • styrke av deltagelse i kultur og fritidsaktiviteter
 • fremme likeverd, samt forebygge utenforskap og diskriminering
 • forebygge av uønsket sosial adferd som vold, mobbing, rusmisbruk og kriminalitet
 • stimulere til aktivitet som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. Opplæring i egen religion, kan i hovedsak ikke tildeles midler.

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner, lag og foreninger
 • kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige
 • både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel Søndre Nordstrand

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler for Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Slik søker du tilskudd til frivillighetsmidler

Fristen for å søke er utløpt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles oppvekst, kultur og fritid og bydelsutvalgets møte i mars 2021.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, i mars 2021.

 4. 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales i april 2021. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 20. januar 2022. Rapporteringen gjør du på Min side.

  Frist for å søke overføring av midler for 2021 er 1. desember 2021, søknader levert etter 1. desember samme år blir ikke behandlet. Søknad om overføring med begrunnelse sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Brynjar Uddu
E-post: brynjar.uddu@bsn.oslo.kommune.no
Mobil: 91 53 81 23