Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til et bedre nærmiljø i Bydel Nordre Aker gjennom frivillig innsats og bærekraftig utvikling.

Tilskuddsmidlene for 2024 er fordelt, og her kan du se oversikt over hvem som har fått Frivillighetsmidler. Neste mulighet til å søke tilskuddsmidler vil bli fra cirka midten av oktober i år (for tilskuddsåret 2025).

Frist for å søke

Søknadsfristen har gått ut.

Kriterier for å søke

Vi gir blant annet tilskudd til tiltak som:

 • stimulerer til økt engasjement og fellesskap i Bydel Nordre Aker.
 • dokumenterer frivillig innsats, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
 • har som mål å forhindre utenforskap hos utsatte grupper.

Vi gir ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet.

Bydelsutvalget vektla tiltak som støtter opp om satsinger i Bydel Nordre Akers frivillighetsplan ved tildeling av Frivillighetsmidler i 2024.

Les Bydel Nordre Akers frivillighetsplan.

Fullstendige retningslinjer med alle krav og kriterier for å søke (PDF)

Hvem kan søke?

Organisasjoner, private stiftelser, kirker/trossamfunn, borettslag, sameier og enkeltpersoner som har sin hovedvekt av medlemmer og aktivitet i Nordre Aker kan søke.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen har gått ut, og det er derfor ikke mulig å sende inn søknad for 2024.

  Søker du for en organisasjon?

  Da må du velge å representere denne når du logger deg inn for å søke. Tilgangen gis som regel av styreleder i organisasjonen.

  Les mer på altinn.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Slik behandler vi søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til tilskuddsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år.

 2. Når får du svar?

  Fordeling av tilskuddsmidler gjøres av bydelsutvalget i første kvartal i tilskuddsåret.

 3. Rapportering

  • Frist for rapportering på bruk av frivillighetsmidler er 15. desember tilskuddsåret.
  • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
  • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.
  • Skal du rapportere på vegne av en organisasjon? Da må du ha tilgang til å representere denne. Tilgangen gis som regel av styreleder i organisasjonen. Les mer på altinn.no
  • For utbetaling må tilskuddsmottaker registrere seg med tilhørende kontonummer. Regnskapskontoret vil få beskjed om at pengene skal overføres deres konto når rapport og regnskap er levert, og søkers kundeprofil i Oslo kommune er komplett.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist.

Klagen sender du til epost postmottak@bna.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Brita Mikkelsen
E-post: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon angående frivillighet i Bydel Nordre Aker

E-post: frivillighet@bna.oslo.kommune.no