Senfølger etter covid-19

Noen personer som gjennomgår covid-19 opplever symptomer som varer over lengre tid. Dette kalles senfølger, og har tidligere blitt omtalt som «long covid» eller «post-covid».

Hva er de vanligste plagene?

De fleste som blir syke av covid-19 blir friske etter noen uker og har ikke behov for behandling. Noen opplever at det tar lengre tid før de er tilbake til en normal hverdag. Dersom du har plager i over 4 uker kan dette være senfølger etter covid-19. Alvorlig syke med intensivbehandling har økt risiko for å få senfølger.

De vanligste plagene er:

  • redusert smaks- og luktesans
  • å være uvanlig slapp og sliten
  • problemer med stemmen
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Hukommelsesproblemer
  • problemer med å sove
  • hodepine
  • tung pust eller smerter i brystet
  • leddsmerter
  • svimmelhet

Det vil variere fra person til person hvor lenge plagene varer, og hvorvidt de er milde eller alvorlige.

Hvor kan jeg få hjelp med langvarige plager?

Avhengig av hvilke plager eller symptomer du har, kan det være aktuelt med behandling.

Fastlege

Hvis du har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp anbefaler Helsedirektoratet at du kontakter fastlege, dersom du etter fire uker har symptomer som forstyrrer vanlige hverdagsaktiviteter. Fastlegen din vil så vurdere eventuelt behov for behandling/rehabilitering. Noen vil videre ha behov for å bli vurdert av fagpersoner med spesialkunnskap (spesialister).

Frisklivssentraler og andre tjenester i bydelene

Mange av bydelene har frisklivssentraler der de tilbyr ulike helseaktiviteter. Du kan finne frem til frisklivssentralen i din bydel og lese mer om tilbudet her.

Under finner du en oversikt over bydelene i Oslo som har frisklivsentral med tilbud for personer som opplever senfølger etter covid-19. Dette er tilbud som er rettet mot de som tilhører bydelen.

Ta kontakt med frisklivsentralene direkte for mer informasjon om hva de tilbyr. Hvis din bydel ikke står på listen, se informasjon om rehabilitering under.

Rehabiliteringstilbud

Du kan kontakte Oslo kommune for å få veiledning om tilbudene som finnes for deg. Her kan du lese mer om tjenester for rehabilitering og hverdagsrehabilitering.

Ved spørsmål om rehabilitering kan også du eller fastlegen din ringe til ReHabiliteringstelefonen. Her kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabilitering i den helseregionen du bor i.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Helsenorge og FHIs nettsider finner du mer informasjon om senfølger etter covid-19. Her kan du lese i mer om senfølger, generelle råd og rehabilitering.

Brosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19

WHO, Verdens helseorganisasjon, har utgitt en brosjyre om hjelp til egenmestring etter covid-19:

Brosjyre fra WHO om hjelp til mestring for senfølger etter covid-19 (PDF)

På Helsenorges nettsider finner du brosjyren på flere språk