Frisklivssentralen Bydel Grorud

Om oss

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Slik kan vi hjelpe deg

  • Strukturert oppfølgingstilbud over 12 uker innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, tobakk og psykisk helse.
  • Frisklivsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Vi hjelper deg med å sette konkrete mål og gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.
  • Frisklivstrening med styrke- og kondisjonstrening i gruppe både ute og inne samt muligheter for egentrening i treningsrom.

Hvem er frisklivssentralen for?

Målgruppen er alle over 18 år som bor i bydel Bydel Grorud og som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Tilbud for personer med senfølger etter Covid-19

Frisklivssentralen Bydel Grorud har en lavterskel møteplass for deg som opplever helseplager etter Covid-19. Vi møtes hver måned for erfaringsutveksling og informasjonsdeling, med helsepersonell tilstede.

Frisklivsveileder
Nina Strand Ølnes
Telefon
Fysioterapeut/Frisklivsveileder
Stian Holter Løe
Telefon
Fysioterapeut/Frisklivsveileder
Liv Seljord
Telefon

Kontakt

Telefon
99 12 60 37
E-post
frisklivssentralen@bgr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Martin Skatvedts vei 1
0950 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag