Frisklivssentralen Bydel Nordre Aker

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Om oss

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Slik kan vi hjelpe deg

 • Strukturert oppfølgingstilbud over 12 uker innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, tobakk/annen avhengighet og psykisk helse
 • Frisklivsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Vi hjelper deg med å sette konkrete mål og gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt
 • Frisklivstrening to ganger i uka, styrke og kondisjon
 • Jevnlige kurs i kosthold, søvn, tobbakksslutt og hverdagsglede
 • Kurs i mestring av depresjon og mestring av belastning i samarbeid med Rask Psykisk Helsehjelp

Hvem er frisklivssentralen for?

Målgruppen er alle over 16 år som bor i bydel Nordre Aker og som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Tidligere covid prosjekt er nå integrert del i frisklivssentralen.

Sosiale medier

Frisklivssentralen Bydel Nordre Aker finner du også på vår

Slik får du frisklivsresept

Snakk med fastlegen din, annet helsepersonell, eller NAV for å få en frisklivsresept (henvisning til frisklivssentralen). Du kan også ta kontakt med oss uten henvisning Last ned frisklivsresepten til Bydel Nordre Aker for utfylling (PDF)

Kurs på frisklivssentralen

Vi har ulike kurs på frisklivssentralen. Kurs i mestring av depresjon (KID) og mestring av livsbelastning (KIB) holdes i samarbeid med Rask psykisk helsehjelp i bydelen og Recoverysenteret i Nordre Aker. Kontakt frisklivssentralen for å melde deg på.

Oversikt over kurs

 • Bramat: Kurset er basert på prinsipper for motiverende intervju og kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer» og er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset tar for seg tema som sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging.
 • Søvn: Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset inneholder fire samlinger.
 • Tobakksfri: Snus- og røykesluttkurset er basert på prinsipper for motiverende intervju. Kurset består av seks samlinger. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av sluttdatoen.
 • Hverdagsglede: Kurset er først og fremst beregnet for voksne som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen. Under kurset tar vi i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli bevisst hvordan små grep kan føre til at vi opplever store endringer. Kurset tar for seg fem forskningsbaserte grep for økt hverdagsglede: å være oppmerksom, å være aktiv, forsett å lære, å knytte bånd og å gi. Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i 2 til 2,5 time. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.
 • KID (kurs i mestring av depresjon): Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon (psykiskhelse.no). Metoden er prøvd ut og evaluert i flere land. Kurset er lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell. Deltakerne lærer teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Deltakerne trenes også i å engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og å utvikle sosiale relasjoner.
 • KIB (kurs i mestring av belastning): Kurs i mestring av belastning (KiB) er for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger. KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger i arbeids- og privatliv. Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier.

Påmelding til kurs (e-post)

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker siste nytt fra lavterskeltjenestene Frisklivssentralen, Rask Psykisk helsehjelp og Recoverysenteret i Nordre Aker kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Påmelding til nyhetsbrev (e-post)

Kontakt oss

Frisklivsveileder/helse- og treningsfysiolog
Henrik Søreng
Telefon
Frisklivsveileder/fysioterapeut
Stine Kvalheim Renolen
Telefon
Frisklivsveileder/ernæringsrådgiver
Marte Bergsund Aunan
Telefon
Frisklivsveileder/fysioterapeut
Jenny Elisabet Hammar
Telefon

Kontakt

Telefon
94 83 46 01
E-post
frisklivssentralen@bna.oslo.kommune.no
Postadresse:
Maridalsveien 292
0872 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 292
0872 OSLO