Recoverysenteret i Nordre Aker

Recoverysenteret i Nordre Aker (tidligere Vinkelen aktivitetshus) er en tjeneste i bydelen som tilhører seksjon psykisk helse. Vi tilbyr aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser. Alle innbyggere i bydelen over 18 år er velkommen til å bruke våre tilbud. Du trenger ikke henvisning for å delta hos oss. Alle våre tilbud er gratis, men enkelte kurs har en liten avgift til kursmateriell. 

Recovery-tilnærmingen handler om å skape muligheter for mennesker til å leve et tilfredsstillende, håpefullt, aktivt og deltakende liv, selv om det er tider med belastninger og livsutfordringer.

Senteret skal også gi mulighet for erfaringsutveksling og øke vår felles kunnskap om psykisk helse og det å leve tilfredsstillende og håpefulle liv. Vi ønsker å legge til rett for gode møter og åpen dialog på tvers av skillelinjer. Hit kan du komme enten du gjør det for sin egen psykiske helses skyld, i kraft av å være pårørende, medborger og medmenneske, eller ansatt kommunalt eller privat og med et ønske om å lære mer om det å arbeide recoverystøttende.

Les mer om tilbudene våre her!

Recoverysenteret samarbeider om flere kurs og aktiviteter med de to andre lavterskeltjenestene i seksjonen: Frisklivssentralen og Rask Psykisk Helsehjelp.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Vinkelveien 7 C
0870 OSLO