Recoverysenteret i Nordre Aker

Recoverysenteret i Nordre Aker (tidligere Vinkelen aktivitetshus) tilbyr grupper, kurs og aktiviteter som understøtter psykisk helse. Recovery handler om å leve et tilfredsstillende, håpefullt, aktivt og deltakende liv, selv om det er tider med belastninger og livsutfordringer.

Senteret skal også gi mulighet for erfaringsutveksling og øke vår felles kunnskap om psykisk helse og det å leve tilfredsstillende og håpefulle liv. Stedet er åpent for alle bydelens innbyggere og ønsker å legge til rett for gode møter og åpen dialog på tvers av skillelinjer. Hit kan man komme enten man gjør det for sin egen psykiske helses skyld, i kraft av å være pårørende, medborger og medmenneske, eller ansatt kommunalt eller privat og med et ønske om å lære mer om det å arbeide recoverystøttende.

Tilbud

Tilbudene vil strekke seg fra åpne grupper i blant annet mindfulness og yoga - til ulike mestringskurs og workshops om for eksempel egen recoveryprosess - samt videre til mer varige og faste grupper, deriblant selvhjelpsgrupper og psykoterapi.

Les om høstens tilbud her!

Her er ukeplan for september (uke 38 + 39):

TIMEPLAN SEPTEMBER

OBS: Onsdag 28.september vil Dynamisk yoga utgå. Det tilbys i stedet en time MediYoga for de som ønsker det fra kl.10-11

Vi inviterer til temakveld for pårørende, tirsdag 11.oktober.

Se invitasjonen her!

Kontakt

Kontaktperson
Mai Elin Wehn
Telefon
Besøksadresse:
Vinkelveien 7 C
0870 OSLO