Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker

Om Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp er for deg som:

 • er folkeregistrert og bosatt i bydelen
 • er over 16 år
 • har lette til moderate symptomer på stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp slik at problemene ikke utvikler seg.
Du kan ta kontakt uten henvisning fra lege og tilbudet er gratis.

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser eller mer omfattende rusmisbruk.

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud.

Ved behov for akutt hjelp

 • Akuttenheten Nydalen DPS på telefon: 23 02 33 00 (åpen 08:00 – 14:00)
 • Legevakt på telefon: 116 117 (døgnåpen)
 • Sosial ambulant akuttjeneste på telefon: 23 48 70 90 (døgnåpent)

For øyeblikkelig hjelp ring 113.

Slik søker du

Du kan ta kontakt med oss i telefontiden eller aller helst e-post. Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger skriftlig. Det holder at du skriver at du ønsker oppfølging fra oss. Vi vil raskt ta kontakt med deg og tilby et tidspunkt for vurderingssamtale. I denne samtalen vil vi innhente informasjon for å avgjøre om du er i målgruppen for tilbudet. Dersom Rask Psykisk Helsehjelp ikke er riktig tilbud for deg, veileder vi deg til andre aktuelle tjenester.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker drives av et tverrfaglig team.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Frisklivssentralen i bydelen, som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner.

Hjelp til selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell.

Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Hvis du har behov for mer hjelp kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy. Vi har åtte ulike programmer:

 • Mestring av depresjon
 • Mestring av angst
 • Få bedre søvn
 • Mestring av stress og belastninger
 • Mestring av bekymringer og generalisert angst
 • Få det bedre med deg selv (selvfølelse)
 • Mestring av perfeksjonisme og selvkritikk
 • Mestring av eksponering

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Du kan få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.

Mestre koronakrisen

Assistert selvhjelp har utviklet et gratis program som kan hjelpe deg som synes hverdagen er ekstra vanskelig å takle akkurat nå: «Mestre koronakrisen»

Kurs

Vi har for tiden kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av livsbelastning (KiB).

Andre nyttige selvhjelpsprogrammer og ressurser

Det finnes mange andre selvhjelpsprogrammer og ressurser, som kan være nyttige for deg.

Kontakt

Bruk inngangen inn fra Nydalsveien ved timeavtale. Vi henter deg i resepsjonen.
Telefon
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp Bydel Nordre Aker Postboks 4433 Nydalen
0403 OSLO
Besøksadresse:
Nydalsveien 21
0484 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag