Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker

Et gratis tilbud for deg over 16 år i bydelen som har milde til moderate symptomer på angst, depresjon, stressbelastninger, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.

Inntaksstopp

Vi har inntaksstopp og tar for tiden ikke mot nye henvendelser. Vi viser til Frisklivssentralen, Bydel Nordre Aker og Recoverysenteret Bydel Nordre Aker for tilbud om oppfølging. Du kan også ta i bruk selvhjelpsverktøy på www.kognitiv.no.

Hvordan ta kontakt?

Inntakstopp. Vi tar for tiden ikke imot nye henvendelser. Vi kan kontaktes når perioden med inntaksstopp er over.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker drives av et tverrfaglig team.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Recoverysenteret i Nordre Aker og Frisklivssentralen Bydel Nordre Aker.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser eller mer omfattende rusmisbruk.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy.

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Du kan få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.

Kurs

Vi har for tiden kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av livsbelastning (KiB).

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker siste nytt fra lavterskeltjenestene Frisklivssentralen, Rask Psykisk helsehjelp og Recoverysenteret i Nordre Aker kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Påmelding til nyhetsbrev (e-post)

Andre tjenester og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp

Oversikt over andre hjelpetilbud innen psykisk helse
Kontakt din bydel om psykisk helse
Livslosen - et tilbud til deg som strever med selvmordstanker
Ta kontakt med SiO om du er student i Oslo
Ung Arena Oslo Vest

Kontakt

Inntaksstopp. Vi tar for tiden ikke imot nye henvendelser.

Telefon
41 49 49 73
Besøksadresse:
Nydalsveien 21
0484 OSLO

Telefontid

27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. juni — 16. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag