Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker

Et gratis tilbud for deg over 16 år i bydelen som har milde til moderate symptomer på angst, depresjon, stressbelastninger, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.

Hvordan ta kontakt?

Du kan kontakte oss direkte. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Når du henvender deg på telefon, gjør vi i første omgang en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men vi ønsker gjerne å ha et tett samarbeid.

Du kan kontakte oss på eDialog. Dette er en sikker kommunikasjonskanal som erstatter e-post. Pålogging skjer ved elektronisk ID (MinID, BankID). Merk «RPH» i tittelfeltet på skjemaet og legg inn telefonnummer, så vil vi kontakte deg i løpet av noen dager. For å få tilbud om tjeneste fra oss kan du ikke være student (da har du rettigheter gjennom SiO) og ikke motta behandling fra spesialisthelsetjenesten. Du må også ha bostedsadresse i bydel nordre aker. Du trenger kun å oppgi at du ønsker oppfølging i Rask psykisk helsehjelp, ingen begrunnelse er nødvendig.

Les mer om eDialog på oslo.kommune.no.

Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Postadresse

Bydel Nordre Aker, Postboks 4433, 0403 Nydalen, Oslo

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker drives av et tverrfaglig team.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Recoverysenteret i Nordre Aker og Frisklivssentralen Bydel Nordre Aker.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser eller mer omfattende rusmisbruk.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy.

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Du kan få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.

Kurs

Vi har for tiden kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av livsbelastning (KiB).

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker siste nytt fra lavterskeltjenestene Frisklivssentralen, Rask Psykisk helsehjelp og Recoverysenteret i Nordre Aker kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Påmelding til nyhetsbrev (e-post)

Andre tjenester og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp

Oversikt over andre hjelpetilbud innen psykisk helse
Kontakt din bydel om psykisk helse
Livslosen - et tilbud til deg som strever med selvmordstanker
Ta kontakt med SiO om du er student i Oslo
Ung Arena Oslo Vest

Kontakt

Kontakt oss digitalt på eDialog som erstatter e-post, se fremgangsmåte lenger ned på siden. Du kan også kontakte oss på telefon. Telefontid: Tirsdager kl.09:00-10:30. Vi får ikke mottatt sms på dette nummeret.

Telefon
41 49 49 73
Besøksadresse:
Nydalsveien 21
0484 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag