Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker

Et gratis tilbud for deg over 16 år i bydelen som har moderate symptomer på stress, uro, angst, depresjon og søvnvansker, eller begynnende rusproblemer.

Inntaksstopp

Grunnet stor pågang har vi for tiden dessverre inntaksstopp. Vi anbefaler å ta i bruk øvrige lavterskeltilbud i denne perioden.

Hvordan ta kontakt?

Grunnet stor pågang, kan vi ikke motta henvendelser nå.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordre Aker drives av et tverrfaglig team.

Rask psykisk helsehjelp-teamet samarbeider tett med Frisklivssentralen i bydelen, som har tilbud om hjelp og støtte til endring av levevaner.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser eller mer omfattende rusmisbruk.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell.

Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Hvis du har behov for mer hjelp kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy. Vi har åtte ulike programmer:

  • Mestring av depresjon
  • Mestring av angst
  • Få bedre søvn
  • Mestring av stress og belastninger
  • Mestring av bekymringer og generalisert angst
  • Få det bedre med deg selv (selvfølelse)
  • Mestring av perfeksjonisme og selvkritikk
  • Mestring av eksponering

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. Du kan få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.

Kurs

Vi har for tiden kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av livsbelastning (KiB).

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker siste nytt fra lavterskeltjenestene Frisklivssentralen, Rask Psykisk helsehjelp og Recoverysenteret i Nordre Aker kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Påmelding til nyhetsbrev (e-post)

Kontakt

Grunnet stor pågang, kan vi ikke motta henvendelser nå.
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp Bydel Nordre Aker Postboks 4433 Nydalen
0403 OSLO
Besøksadresse:
Nydalsveien 21
0484 OSLO