Nordstrand frisklivssentral

Kontakt

Telefon

45 73 23 62

E-post

Besøksadresse

Langbølgen 2 A, 1156 OSLO

Vi er en kommunal helsetjeneste og vårt mål er å fremme helse og forebygge sykdom. Dette vil vi gjøre ved å gi innbyggere tilbud om tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hva kan du få hjelp til?

 • å bli mer fysisk aktiv
 • å få et sunnere kosthold
 • å slutte å snuse og/eller røyke
 • å lære ulike verktøy for mental mestring og bedre søvn

Sammen setter vi konkrete mål, og vi gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Vi tilbyr:

 • helsesamtale ved oppstart av en frisklivsperiode, midtveis og slutt
 • trening i gruppe
 • kurs innen endring av levevaner
 • kostveiledning   
 • testing av fysisk form
 • hjelp til å finne passende tilbud innen fysisk aktivitet i ditt nærområde

Timeplan

Timeplan for våren 2022 (PDF)

Du finner også aktiviteter på frisklivssentralens Facebook-side

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresept (PDF)

Hvem kan få dette tilbudet?

 • du som er mellom 18-67 år som har økt risiko for, eller allerede har utviklet, sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre dine helseutfordringer
 • du som ikke finner egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Hvordan kommer du i gang?

 • du kan ta kontakt med oss, selv om du ikke har en resept, for en uforpliktende samtale
 • du kan be legen din, ansatte i NAV eller annet helsepersonell om å skrive ut en frisklivsresept til deg

Hvor lenge varer oppfølgingen og hvor mye koster det?

 • Oppfølgingen ved Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand varer i 12 uker
 • Individuell oppfølging med helsesamtaler er gratis
 • For å delta på treningsgrupper og temaaktiviteter i regi av Frisklivssentralen betaler man en egenandel på kr 300 for 12 uker

Frisklivssentralen skal:

 • legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester
 • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse
 • ha brukermedvirkning i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbudet
 • bidra til å redusere sykdomsbyrde

Aktivitetskafé

Er en helsefremmende møteplass for deg som har behov for en sosial arena på dagtid. Onsdager kl 11.00 - 14.00 holder vi stuen i Lamberseter fritidsklubb åpen. Vi legger tilrette for at du kan spille bordtennis, dart, lese bøker eller slå av en prat med andre. Det vil være lett servering av kaffe/te
og frukt.

Lenker

Brosjyre Nordstrand frisklivssentral (PDF)