Nordstrand frisklivssentral

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte og veiledning til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vårt mål er å fremme god fysisk og psykisk helse og å forebygge sykdom.

Hva kan du få hjelp til?

 • å bli mer fysisk aktiv
 • å få et sunnere kosthold
 • å slutte å snuse og/eller røyke
 • å lære ulike verktøy for mental mestring og bedre søvn
 • å mestre senfølger etter covid-19

Sammen setter vi konkrete mål, og vi gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Vi tilbyr

 • Strukturert oppfølging over 12 uker
 • Helsesamtaler med frisklivsveileder ved oppstart, midtveis og avslutning
 • Kurs innen fysisk kosthold, søvn, fysisk aktivitet, tobakkslutt, hverdagsglede
 • Gruppetrening med fokus på styrke og kondisjon
 • Test av fysisk form
 • Tidsavgrensede tilbud for å prøve ut nye treningsformer (f.eks. yoga, spinning)
 • Hjelp til å finne passende tilbud innen fysisk aktivitet i ditt nærmområde
 • Aktivitetskafe for voksne innbyggere i bydelen

Rehabiliteringstilbud for senskader etter covid-19

Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand har et rehabiliteringstilbud for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19.

Tilbudet omfatter helsesamtaler, temaundervisning og tilpasset gruppetrening. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Nordstrand og er fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud. Fastlegen kan henvise deg eller du kan ta kontakt selv.

Les mer om hvordan du kan få hjelp hvis du sliter med senskader etter covid 19.

Timeplan

Du finner oppdatert informasjon om frisklivssentralens tilbud på våre sosiale medier:

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresept (PDF)

Hvem kan få dette tilbudet?

 • Innbyggere i Bydel Nordstrand over 18 år som har økt risiko for, eller som allerede har utviklet sykdom og har behov for hjelp til å endre levevaner og/eller mestre helseutfordringer
 • Tilbudet er fortrinnsvis for de som ikke finner egnede tilbud, eller som trenger hjelp til å finne ut hvilke tilbud som passer

Hvordan kommer du i gang?

 • Du kan ta kontakt med oss, selv om du ikke har en resept, for en uforpliktende samtale
 • Du kan be legen din, ansatte i NAV eller helsepersonell om å skrive ut en frisklivsresept til deg

Hvor mye koster det?

 • Oppfølging av frisklivsveileder og deltakelse på frisklivstilbud er gratis
 • Enkelte kurs og kortvarige treningstilbud kan ha en liten egenandel

Lenker

Brosjyre Nordstrand frisklivssentral (PDF)

Kontaktinformasjon

Frisklivsveileder/Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid
Anette Bergli-Christensen
Telefon
Frisklivsveileder/Fysioterapeut
Gina Andresen
Telefon
Frisklivskoordinator / Fysioterapeut
Julie Schiøtz Løken
Telefon

Kontakt

Telefon
45 73 23 62
E-post
frisklivssentralen@bns.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Langbølgen 2 A
1156 OSLO

Åpningstider

27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. juni — 16. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag