Nordstrand frisklivssentral

Vi er en kommunal helsetjeneste og vårt mål er å fremme helse og forebygge sykdom. Vi gir innbyggere tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hva kan du få hjelp til?

 • å bli mer fysisk aktiv
 • å få et sunnere kosthold
 • å slutte å snuse og/eller røyke
 • å lære ulike verktøy for mental mestring og bedre søvn

Sammen setter vi konkrete mål, og vi gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Vi tilbyr

 • helsesamtale ved oppstart av en frisklivsperiode, midtveis og slutt
 • trening i gruppe
 • kurs innen endring av levevaner
 • kostveiledning
 • testing av fysisk form
 • hjelp til å finne passende tilbud innen fysisk aktivitet i ditt nærområde

Rehabiliteringstilbud for senskader etter covid-19

Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand har et rehabiliteringstilbud for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19.

Tilbudet omfatter helsesamtaler, temaundervisning og tilpasset gruppetrening. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Nordstrand og er fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud. Fastlegen kan henvise deg eller du kan ta kontakt selv.

Les mer om hvordan du kan få hjelp hvis du sliter med senskader etter covid 19.

Timeplan

Du finner også aktiviteter på frisklivssentralens Facebook-side

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresept (PDF)

Hvem kan få dette tilbudet?

 • du som er mellom 18-67 år som har økt risiko for, eller allerede har utviklet, sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre dine helseutfordringer
 • du som ikke finner egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Hvordan kommer du i gang?

 • du kan ta kontakt med oss, selv om du ikke har en resept, for en uforpliktende samtale
 • du kan be legen din, ansatte i NAV eller annet helsepersonell om å skrive ut en frisklivsresept til deg

Hvor lenge varer oppfølgingen og hvor mye koster det?

 • Oppfølgingen ved Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand varer i 12 uker
 • Individuell oppfølging med helsesamtaler er gratis
 • For å delta på treningsgrupper og temaaktiviteter i regi av Frisklivssentralen betaler man en egenandel på kr 300 for 12 uker

Frisklivssentralen skal:

 • legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester
 • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse
 • ha brukermedvirkning i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbudet
 • bidra til å redusere sykdomsbyrde

Lenker

Brosjyre Nordstrand frisklivssentral (PDF)

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator
Nichlas Berg
Telefon
Frisklivsveileder/Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid
Anette Bergli-Christensen
Telefon
Frisklivsveileder/Fysioterapeut
Gina Andresen
Telefon

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Langbølgen 2 A
1156 OSLO

Åpningstider

27. mars — 2. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. april — 9. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. april — 16. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag