Frisklivssentralen Bydel Bjerke

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hva får du?

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Slik kan vi hjelpe deg

 • Strukturert oppfølgingstilbud over 12 uker innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, tobakk/annen avhengighet og psykisk helse.
 • Frisklivsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Vi hjelper deg med å sette konkrete mål og gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.
 • Frisklivstrening med styrke- og kondisjonstrening i gruppe både ute og inne samt muligheter for egentrening i treningsrom.
 • Jevnlige kurs i kosthold, søvn, tobbakksslutt og hverdagsglede.

Hvem er frisklivssentralen for?

Målgruppen er alle over 18 år som bor i bydel Bydel Bjerke og som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Vi har også tilbud for barn og unge 0-18 år, kontaktperson Maria (står nederst på siden).

Frisklivsentralen Bydel Bjerke på Facebook

Aktiviteter

Timeplan for frisklivssentralen i Bydel Bjerke (PDF)

Slik får du frisklivsresept

Snakk med fastlegen din, annet helsepersonell, eller NAV for å få en frisklivsresept (henvisning til frisklivssentralen). Du kan også ta kontakt med oss uten henvisning.

Last ned frisklivsresept for Bjerke (PDF).

Rehabiliteringstilbud for senfølger etter Covid-19

Frisklivssentralen i Bydel Bjerke har et rehabiliteringstilbud for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19. Mestringskurs for deg som har plager etter Covid-19 (PDF).

Tilbudet omfatter helsesamtaler, temaundervisning og tilpasset gruppetrening. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Bjerke og er fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud. Fastlegen kan henvise deg eller du kan ta kontakt selv.

Les mer om hvordan du kan få hjelp hvis du sliter med senskader etter covid 19.

Kurs på frisklivssentralen

Kostholdskurs

Kurset er basert på prinsipper for motiverende intervju og kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet.

Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer» og er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset tar for seg tema som sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging.

Kurset består av fem samlinger. Oppstart onsdag 27. september kl 12:00-14:00, deretter annenhver uke.

Søvnkurs

For deg som sliter med søvn og ønsker hjelp til dette. Høsten 2023 har vi to søvnseminar: 18. september kl. 13:00-15:30 og 17. november 12:30-15:00.

Tobakksfri

Snus- og røykesluttkurset er basert på prinsipper for motiverende intervju. Kurset er lagt opp med en felles sluttedato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av datoen for tobakkslutt.

Kurset består av fem samlinger. Oppstart onsdag 4. oktober kl 12:00-14:00, deretter annenhver uke.

Hverdagsglede

Kurset er først og fremst beregnet for voksne som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen.

Under kurset tar vi i bruk verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli bevisst hvordan små grep kan føre til at vi opplever store endringer.

Kurset tar for seg fem forskningsbaserte grep for økt hverdagsglede: å være oppmerksom, å være aktiv, forsett å lære, å knytte bånd og å gi.

Hver økt varer i 2 timer og etter økten får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Kurset har oppstart 30. oktober kl. 12:30-14:30, dertter hver uke i 6 uker.

Hverdagsglede for seniorer (60+): Oppstart 19. september kl. 10:00-12.00, deretter annenhver uke. 6 kursdager totalt.

Henvisninger

Henvisninger (med kontaktinfo) kan sendes pr. post til:
Bjerke familiesenter
Frisklivssentralen
Postboks 3 Veitvet
0518 Oslo

Kontakt oss

Frisklivsveileder / Fysioterapeut
Tina Westrum Skjesol
Telefon
Frisklivsveileder / Fagkonsulent
Henrik Søreng
Telefon
Frisklivsveileder / Fysioterapeut
Marit Ribe Øverby
Telefon
Helsesykepeier barn/unge
Maria Lindseth
Telefon

Kontakt

Vi holder til på Kulturhuset Veitvet (Veitvet senter)

E-post
frisklivssentralen@bbj.oslo.kommune.no
Postadresse:
Bjerke Familiesenter, Frisklivssentralen, Postboks 3 Veitvet
0518 OSLO
Besøksadresse:
Veitvetveien 8
0596 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag