Frisklivssentralen Bydel Bjerke

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Hva får du?

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Slik kan vi hjelpe deg

 • Strukturert oppfølgingstilbud over 12 uker innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, tobakk/annen avhengighet og psykisk helse
 • Frisklivsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Vi hjelper deg med å sette konkrete mål og gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt
 • Frisklivstrening to ganger i uka, styrke og kondisjon
 • Jevnlige kurs i kosthold, søvn, tobbakksslutt og hverdagsglede

Hvem er frisklivssentralen for?

Målgruppen er alle over 18 år som bor i bydel Bydel Bjerke og som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Vi har også tilbud for barn og unge 0-18 år, kontaktperson Maria (står nederst på siden).

Frisklivsentralen Bydel Bjerke på Facebook

Aktiviteter

 • Tirsdager klokken 11:00-12:00: Mor og barn-trening
 • Tirsdager klokken 13:00-14:00 Gruppetrening
 • Tirsdager klokken 14:00-15:00 Kurs (Kosthold, Psykisk helse)
 • Torsdager klokken 13:00-14:00 Gruppetrening
 • Torsdager klokken 14:00-15:00 Gruppetrening
 • Torsdager klokken 14:00-15:00 Kurs (Kosthold, Psykisk helse)

Slik får du frisklivsresept

Snakk med fastlegen din, annet helsepersonell, eller NAV for å få en frisklivsresept (henvisning til frisklivssentralen). Du kan også ta kontakt med oss uten henvisning.

Last ned frisklivsresept for Bjerke (PDF).

Rehabiliteringstilbud for senskader etter covid-19

Frisklivssentralen i Bydel Bjerke har et rehabiliteringstilbud (PDF) for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19.

Tilbudet omfatter helsesamtaler, temaundervisning og tilpasset gruppetrening. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Bjerke og er fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud. Fastlegen kan henvise deg eller du kan ta kontakt selv.

Les mer om hvordan du kan få hjelp hvis du sliter med senskader etter covid 19.

Kurs på frisklivssentralen

 • Kostholdskurs: Kurset er basert på prinsipper for motiverende intervju og kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer» og er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset tar for seg tema som sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging.
 • Søvn: Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset inneholder fire samlinger.
 • Tobakksfri: Snus- og røykesluttkurset er basert på prinsipper for motiverende intervju. Kurset består av seks samlinger. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av sluttdatoen.
 • Hverdagsglede: Kurset er først og fremst beregnet for voksne som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen. Under kurset tar vi i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli bevisst hvordan små grep kan føre til at vi opplever store endringer. Kurset tar for seg fem forskningsbaserte grep for økt hverdagsglede: å være oppmerksom, å være aktiv, forsett å lære, å knytte bånd og å gi. Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i 2 til 2,5 time. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Henvisninger

Henvisninger (med kontaktinfo) kan sendes pr. post til:
Bjerke familiesenter
Frisklivssentralen
Postboks 3 Veitvet
0518 Oslo

Kontakt oss

Frisklivsveileder / Fysioterapeut
Tina Westrum Skjesol
Telefon
Frisklivsveileder / Fysioterapeut
Nina Furulund
Telefon
Frisklivsveileder / Fagkonsulent
Henrik Søreng
Telefon

Kontakt

Vi holder til på Kulturhuset Veitvet (Veitvet senter)

E-post
frisklivssentralen@bbj.oslo.kommune.no
Postadresse:
Bjerke Familiesenter, Frisklivssentralen, Postboks 3 Veitvet
0518 OSLO
Besøksadresse:
Veitvetveien 8
0596 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag