Frogner frisklivssentral

Kontakt

Telefon

23 42 50 05

E-post

Postadresse

Bydel Frogner, Oscar dagrehabilitering, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO

Besøksadresse

Oscars gate 36 B, 0258 OSLO

Frogner frisklivssentral

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen hjelper deg med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte å snuse eller røyke og sove bedre. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Oppfølging på Frisklivssentralen

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Frisklivsresept gir oppfølging på Frisklivssentralen i 12 uker. Du får da en helsesamtale med frisklivsveileder ved oppstart og avslutning av perioden.

Vi tilbyr:

  • Treningsgruppe 2 ganger i uka
  • Digital gruppetrening 1 gang i uka
  • Veiledning og kurs til snus - og røykeslutt
  • Veiledning og kurs til bedre søvn
  • Veiledning og kurs til et sunnere kosthold
  • Livsstilskurs

Hvordan komme i kontakt

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt på telefon.

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresept for Frogner (PDF 0,4 MB)