Frogner frisklivssentral

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Om oss

Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen hjelper deg med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte å snuse eller røyke og sove bedre. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Oppfølging på Frisklivssentralen

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Frisklivsresept gir oppfølging på Frisklivssentralen i 12 uker. Du får da en helsesamtale med frisklivsveileder ved oppstart og avslutning av perioden.

Vi tilbyr:

  • Treningsgruppe 2 ganger i uka
  • Veiledning og kurs til snus - og røykeslutt
  • Veiledning og kurs til et sunnere kosthold
  • Livsstilskurs

Frisklivssentralen i Bydel Frogner (PDF)

Digital hjemmoppfølging på Frisklivssentralen (PDF).

FriskRus: For deg som ønsker å gjøre noe positivt for helsen din (PDF)

FrisklivUng 4 år-13 år (PDF).

Hvordan komme i kontakt

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt på telefon.

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Les mer om hva frisklivssentralene tilbyr

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresept for Frogner (PDF)

Tilbud for personer som opplever senfølger etter covid-19

Frisklivssentralen er ett av flere rehabiliteringstilbud for personer som opplever senfølger etter covid-19 i Bydel Frogner. Frisklivstilbudet passer for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19. Tilbudet omfatter helsesamtaler og tilpasset trening i gruppe.

Se egen brosjyre for informasjon om andre relevante tjenester i Bydel Frogner for personer med senfølger etter covid-19 eller ta kontakt med Frisklivssentralen dersom du er i tvil om hvilket tilbud passer for deg.

Kontakt

Telefon
23 42 50 05
Postadresse:
Bydel Frogner, Oscar dagrehabilitering, Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:
Oscars gate 36 B
0258 OSLO