Frogner frisklivssentral

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Om oss

Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.
Frisklivssentralen hjelper deg med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte å snuse eller røyke og sove bedre. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til
aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre de endringene du har
planlagt å gjøre.

Oppfølging på Frisklivssentralen

En frisklivsresept hjelper deg i gang med livsstilsendring. Veiledning og oppfølging foregår både
individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Disse kursene tilbyr vi

Fysisk aktivitets-kurs

Fast treningsgruppe 2 ganger i uka, og du får individuelle helsesamtaler
med frisklivsveileder ved oppstart, midtveis og ved avslutning av perioden. Treningen foregår
fortrinnsvis utendørs.

Tobakksfrikurs

Kurset består av gruppesamlinger på dagtid. Kurset er lagt opp som
forberedelser og oppfølging før og etter en bestemt sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og
støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av sluttdatoen.

Bra Mat kostholdskurs

Kurset vektlegger kostholdsendring over tid, og er basert på de
nasjonale kostrådene. Kurset tar for seg temaer som sunne matvarevalg, fem om dagen,
regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, etc. I tillegg er det lagt opp til
refleksjoner rundt sine egne tanker og følelser om mat og matlaging.

Rehabilitering for vedvarende utmattelse etter Covid-19 eller andre sykdommer og belastninger

Et kurs som passer for deg som opplever vedvarende utmattelse etter sykdom,
og har mål om å gjøre tiltak for å komme tilbake til f.eks arbeid etter sykmelding. Kurset går
over 12 uker, med oppmøte 2 ganger hver uke. Tilbudet er gruppebasert og består av både
gruppesamtaler og fysisk aktivitet i gruppe.

FrisklivUng

Vi samarbeider med helsestasjonen om FrisklivUng; et tilbud til foreldre som har barn med overvekt og som ønsker veiledning.

Hvem kan få oppfølging av Frogner Frisklivssentral?

  • Du er over 18 år og bor i bydel Frogner.
  • Du ønsker å endre èn eller flere levevaner, og trenger veiledning og støtte.
  • Du er i stand til å komme til Frisklivssentralen på egen hånd, og kan fungere sammen med andre mennesker i en gruppe.

Hvordan komme i kontakt

Du kan selv ta kontakt med Frisklivssentralen på telefon uten henvisning. Ønsker du at noen henviser deg til oss, kan fastlege, NAV eller annet helsepersonell gjøre dette elektronisk via e-link/PLO.

Frisklivssentraler i Oslo

Les mer om frisklivssentralene i Oslo og finn kontaktinformasjon til andre bydeler her.

Kontakt

Telefon
23 42 50 05
Postadresse:
Bydel Frogner, Oscar dagrehabilitering, Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:
Oscars gate 36 B
0258 OSLO