Grünerløkka frisklivssentral

Dette tilbyr fristlivssentralen

Kontaktinformasjon

E-post: frisklivssentralen@bga.oslo.kommune.no

Kontakt

Vi holder til i 2. etasje på «Løkka+».
Postadresse:
Malmøgata 1
0566 OSLO
Besøksadresse:
Helgesens gate 62B
0558 OSLO