Sagene frisklivssentral

Vi er en helsetjeneste for voksne som ønsker hjelp til å endre livsstil. Med vår frisklivsresept hjelper vi personer i gang med å endre vaner knyttet til blant annet trening, kosthold og tobakk.

Oppfølgingen er kurs- og gruppebasert, og foregår på dagtid. Under kan du lese mer om våre ulike tilbud, hvem som kan få oppfølging og hvordan deltakere og henvisere kan kontakte oss.

Informasjonsplakat om tilbudet vårt (PDF)

Frisklivsresept

En frisklivsresept hjelper deg i gang med livsstilsendring, og skal være et alternativ til å få resept på medisiner. Målet er at du skal få støtte til å etablere levevaner som kan forebygge eller stoppe utviklingen av livsstilssykdom.

En resept varer i 12 uker og består av:

  • Individuelle helsesamtaler hver 6. uke: Motiverende samtaler underveis i reseptperioden hvor vi hjelper deltaker med å finne sine grunner til å ønske endring og sette seg mål.
  • Treningsgrupper: Utendørs treningsgruppe to ganger i uken. Treningene foregår på dagtid, og gir et felleskap med andre som også jobber med endring av levevaner.
  • Temasamlinger: Vi samles jevnlig før eller etter trening og diskuterer tema som kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og søvn.

Reseptoppfølgingen er gruppebasert, men med individuelle samtaler ved oppstart, midtveis og avslutning av reseptperioden. Deltakere som ikke kan delta på gruppeoppfølgingen får tilbud om 3 individuelle helsesamtaler. Tilbudet skal gi hjelp til å komme i gang, og er ikke et varig tilbud. Vi hjelper til med å legge en plan for veien videre etter endt resept.

Hvem kan få frisklivsresept ved Sagene frisklivssentral?

  • Du er over 18 år og bor i bydel Sagene.
  • Du trenger støtte til å komme i gang med å endre levevaner.
  • Vi kartlegger hver enkelts behov, om vårt tilbud ikke passer hjelper vi videre til rett hjelp.

Slik får du frisklivsresept

  • Dersom du tenker frisklivsresept kan være noe for deg kan du ringe oss på telefon 46 90 78 41. Du trenger ikke henvisning fra din fastlege.
  • Fastlege og andre som ønsker å henvise bes sende det elektronisk (e-melding/PLO). Dersom du ikke har mulighet til å sende e-melding kan du sende en frisklivsresept (PDF) per post.

Er du henviser og lurer på hvem du kan henvise og hvordan, se brosjyre til fastleger og andre henvisere (PDF).

Kurs og andre tilbud

I tillegg til frisklivsresept har vi en rekke andre tilbud, som kurs i Bra Mat, Hverdagsglede og tobakkslutt.

Send en e-post til frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no om du ønsker å stå på interesseliste for kurs eller har andre spørsmål om disse tilbudene.

Timeplan for treningssalen i Treschows gate 2 (PDF)

Sosiale medier

Besøk oss gjerne i våre sosiale medier:

Frisklivssentraler i Oslo

Les mer om frisklivssentralene i Oslo og finn kontaktinformasjon til andre bydeler

Petter Rinde Øverland
Telefon
Fysioterapeut
Guro Person
Telefon
Fysioterapeut
Stine Elisabeth Dahl
Telefon
Sykepleier
Sophie Karlsen Doverby
Telefon

Kontakt

Vi holder til i underetasjen i Treschows hus. Vi er ofte opptatt med treninger, samtaler eller kurs, og har sjelden anledning til å møte deg om du kommer innom uten avtale. Ta kontakt på telefon så avtaler vi et besøk.

Telefon
46 90 78 41
E-post
frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no
Postadresse:
Sagene frisklivssentral, Bydel Sagene, Treschowsgate 2a
0477 OSLO
Besøksadresse:
Treschowsgate 2a
0477 OSLO