Søndre Nordstrand frisklivssentral

Vil du bli mer fysisk aktiv, spise sunnere, mestre hverdagen bedre og være mer sosial? Det skal ikke så mye til, og gevinsten er stor. Frisklivssentralen hjelper deg.

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen jobber med forebyggende tiltak for å styrke innbyggernes helse. Vi hjelper deg som trenger støtte til å endre levevaner og mestre dine helseutfordringer. Vi tilbyr helsesamtaler, treningsgrupper, egentrening, yoga/avspenning, kurs i kosthold, psykisk helse, søvnmestring og livsstilskurs.

[video]

Kom i gang med din frisklivsperiode

En frisklivsperiode skal hjelpe deg i gang med en livsstilsendring.
For å komme i gang, ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Du kan også få en henvisning til Frisklivssentralen av din fastlege, NAV eller andre tjenester.

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

En frisklivsperiode varer i 12 uker, og innebærer:

 • Individuelle samtaler med frisklivsveileder (fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller helse- og treningsfysiolog)
 • Trening i grupper
 • Kurs og opplæring

Frisklivsperioden skal styrke din fysiske og psykiske helse, og hindre eller begrense at sykdom utvikler seg. Vi hjelper deg i gang med endringen.

Dette tilbyr vi av treningsgrupper og kurs

 • Treningsgrupper: yoga, stavgang, gågruppe, Trening med mening (Mensendieck), aktivitet/styrketrening utendørs og basseng.
 • Veiledning og kurs til bedre helse, sunnere kosthold og mer aktivitet
 • Livsstilskurs
 • Sykkelkurs
 • Long covid-oppfølging både i gruppe og individuelt
 • Frisklivskafèer: sosiale kafeer på dagtid og kveldstid med noe faglig innhold, etterfulgt av en sosial del.

Timeplan Frisklivssentralen Søndre Nordstrand

Vi legger ut aktiviteter fortløpende på vår Facebookgruppe

I timeplanen til Frisklivssentralen Søndre Nordstrand finner du fullstendig oversikt over treningsgrupper og kurs. Alle kurs og treningsgrupper krever påmelding, unntatt lavterskel turgruppe på onsdager.

Har du plager etter å ha hatt covid-19?

Frisklivssentralen i Bydel Søndre Nordstrand arrangerer et mestringskurs for personer som har milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19.

Tilbudet er for deg som bor i Bydel Søndre Nordstrand og som har fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud.

Tilbudet omfatter kartlegging, helsesamtaler, temasamlinger og tilpasset gruppetrening ledet av fysioterapeut og helse- og treningsfysiolog. Fastlegen kan henvise deg eller du kan selv ta kontakt.

Mer informasjon om Covid-19 mestringskurs finner du her.

Les mer om senfølger etter covid-19.

Om Covid 19 mestringskurs

Om frisklivssentralen

Kontakt oss

Fysioterapeut
Stine Hansen
Klinisk ernæringsfysiolog
Victoria Puntervold Kvernevik
Helse- og treningsfysiolog (Prosjekt «senfølger etter covid-19»)
Kristine Kjenne
Fysioterapeut (Prosjekt «Senfølger etter Covid-19»)
Sigmund Børresen

Kontakt

Holmlia Senter, 6. etasje.

Telefon
40 02 21 16
E-post
frisklivssentralen@bsn.oslo.kommune.no
Postadresse:
Bydel Søndre Nordstrand Frisklivssentralen, Postboks 180, Holmlia
1203 OSLO
Besøksadresse:
Holmliaveien 75
1255 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag