Friskliv Østensjø

Kontakt

Telefon

94 02 78 68

Postadresse

Stallerudveien 97, 0693 OSLO

Besøksadresse

Stallerudveien 97, 0693 OSLO

Om Friskliv Østensjø

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen hjelper deg med å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, slutte å snuse eller røyke og sove bedre. Sammen setter vi konkrete mål og vi gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Frisklivssentralen er en diagnoseuavhengig tilbud, og du må ikke ha en diagnose for å kunne delta.

Målgruppen er personer mellom 18-67 år som bor i Bydel Østensjø og har økt risiko for, eller har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi tilbyr:

  • Utendørs treningsgrupper 2 ganger i uken
  • Veiledning innen kosthold
  • Veiledning til snus- og røykeslutt
  • Veiledning til bedre søvn
  • Det arrangeres kurs og foredrag ved behov og nok antall deltakere.  

Ta kontakt med oss, så tar vi en samtale hvor vi fokuserer på dine behov og hvordan du ønsker å påvirke egen helse gjennom deltagelse i aktiviteter på Frisklivssentralen. Sammen setter vi kontrete mål, lager en plan og gir deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. 

Åpningstider

På grunn av korona holder Frisklivssentralen Bydel Østensjø kun åpent for besøkende etter avtale.

Kontakt

Malin Skindlo
Mobil: 94 02 78 68
E-post: friskliv@bos.oslo.kommune.no 

Hold deg oppdatert

Frisklivsresept

Last ned frisklivsresepten til Bydel Østensjø (PDF 0,2 MB)


Se hva frisklivssentralene tilbyr

Aktivitetstilbud i bydel Østensjø 2019/2020

Oversikten under er laget i samarbeid med bydelens tjenester, og er delt inn i fysisk aktivitet, aktiviteter for eldre 60 +, mestring og kosthold. Vi tar forbehold om endringer. 

Aktivitetsoversikt i bydel Østensjø (PDF 0,2MB)

Det finnes en egen oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i Bydel Østensjø i regi av bydelens organisasjoner.

Fritidsaktiviteter for barn og unge i Bydel Østensjø (PDF 0,2MB)