Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 21.08.2017 2 (PDF 344KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 21.08.2017 (PDF 224KB)

Saker til behandling

SakTittel
40/17
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.06.2017
41/17
42/17
Prosjektering av hovedledningsanlegg - Hospitsveien
43/17
44/17
Forskrift 388/2017 Forslag til regulering Persbråtan, sløyfe fra Sørkedalsveien
45/17
46/17
47/17
48/17
49/17
Diakonveien 14 m. fl. Diakonhjemmets østre del - forslag til endring av parkeringskravet - begrenset høring
50/17
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
Begrenset høring av miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av 420 kV kabeltunnel mellom Smestad og Sogn
56/17
57/17
Høring - Endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning
58/17
Forskrift 786-2017 Forslag til regulering i Bjørnveien mellom Stasjonsveien og Henrik Backers vei
59/17
60/17
61/17
62/17
63/17

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted