Ullveien 12 - Forslag til detaljregulering - Varsel om begrenset høring