Regulering av helårstrase Strømsdammen - Stadfesting etter markaloven