Landingsveien 14 - Varsel om oppstart av detaljregulering