Ankerveien 123 - utvidelse av kapasiteten i vannforsyningssystemet - uttalelse til oppstartsmøte