Kunngjøring om politisk planvedtak - Husebygrenda 3 - 20 m. fl.