Forskrift 388/2017 Forslag til regulering Persbråtan, sløyfe fra Sørkedalsveien