Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Solborg, Voksenkollen til boligformål