Risbakken 1 - utvidelse av gravlund - Uttalelse til oppstartsmøte