Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.06.2017