Prosjektering av hovedledningsanlegg - Hospitsveien