Til innhold

Kvalitet i Oslobarnehagen

Les mer om hvordan vi sender ut tilbud, hvordan du kan stå på venteliste til andre barnehager hvis du ikke har fått ønsket plass, og når vi sender ut tilbud i 3. opptaksrunde. Du får kun tilbud i én av opptaksrundene.