Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.

Foreldremøter

  • Holdes samlet for alle foreldrene i barnehagen.

Foreldresamtaler

  • En samtale mellom deg og barnehagens personale der dere snakker om barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.

Foreldrerådet

  • Består av alle foreldrene i barnehagen. I mange barnehager velger man representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU).

Samarbeidsutvalget (SU)

  • Består av foreldre og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan også delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Oslo skal ivareta barnehagebarns og foresattes interesser ovenfor byråden og være høringsinstans i saker som er av viktighet for foresatte. Les mer på utvalgets Facebookside.

Vil du vite mer?

Om barnehagen