Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Håndbok for foreldresamarbeid

Håndboken inneholder samarbeid mellom hjem og barnehage. Målgruppe for håndboken er barnehager i Oslo, bydeler, barnehagenes personale og barnehagebarnas foresatte.

Foreldremøter

Holdes samlet for alle foreldrene i barnehagen.

Foreldresamtaler

En samtale mellom deg og barnehagens personale der dere snakker om barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.

Foreldrerådet

Består av alle foreldrene i barnehagen. I mange barnehager velger man representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU).

Samarbeidsutvalget (SU)

Består av foreldre og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan også delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Foreldreutvalget for barnehager i Oslo

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Oslo skal ivareta barnehagebarns og foresattes interesser ovenfor byråden og være høringsinstans i saker som er av viktighet for foresatte.

Les mer på foreldreutvalgets nettside eller ta kontakt på post@fuboslo.no.

Vil du vite mer?

Les mer på nettsidene til det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager

Om barnehagen