Trygg start i barnehagen

Fordi barn er forskjellige er det ikke alltid like lett for personalet å oppfatte barns ulike behov og møte dem på gode møter. God dialog og et nært samarbeid mellom personalet og foreldre er derfor avgjørende for at barna skal få en trygg start i barnhagen.

Hva kan du forvente av barnehagen?

Oslostandard for tilvenning (PDF)gjelder for alle kommunale barnehager og innebærer at barnehagene skal:

 • invitere på besøk før oppstart
 • gi informasjon om rutiner for oppstart og tilvenning
 • tilby barnet tilknytningsperson ved oppstart
 • ha tett dialog i tilvenningsperioden
 • ha egen oppstartssamtale med dere
 • innkalle til felles foreldremøte før barnehagestart
 • tilrettelegge for trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner

Hva er en tilknytningsperson?

I den første tiden i barnehagen skal dere og barnet få én tilknytningsperson blant personalet å forholde dere til på avdelingen eller basen. Denne personen skal være med å skape trygghet for barnet.

Når denne tilknytningen er etablert er det enklere for barnet å utvikle gode relasjoner til de andre i barnehagen. Tilknytningspersonen skal introdusere barnet ditt for andre barn, og være tilgjengelig for barnet og dere som foresatte.

Tilknytningspersonen skal også informere dere om hvordan tilvenningsperioden skal foregå, og hvorfor barnehagen har de rutinene de har, om barnehagens dagsrytme og andre praktiske forhold.

Hvordan kan du hjelpe barnet ditt med å bli trygg i barnehagen?

Før oppstart

 • Besøk barnehagen i åpningstiden. Husk å avtale dette med barnehagen på forhånd slik at personalet kan sette av tid til å ta dere imot.
 • Lek på barnehagens lekeplass når barnehagen er stengt hvis dere har mulighet til det.
 • Snakk jevnlig med barnet ditt om barnehagestarten. Ta gjerne bilder av barnehagen og ting der slik at det blir enklere å snakke om barnehagen når dere er hjemme.
 • Fortell personalet hva barnet ditt liker og ikke liker.
 • Fortell personalet om barnets ord og lyder slik at de kan forstå barnet best mulig.

Når barnet ditt begynner i barnehagen

 • Si alltid fra til barnet ditt når du/dere forlater barnehagen. Selv om barnet ditt blir lei seg og gråter er det tryggere for barnet å vite hva som skjer.
 • Husk at det tar tid for barn å bli trygge i barnehagen.
 • Barnet ditt kan trenge et par uker eller mer med korte barnehagedager. Noen bruker den siste tiden av foreldrepermisjonen til barnehagestarten for å få til dette. Andre ber om hjelp fra venner og familie slik at barnet kan hentes tidlig den første tiden.
 • Bruk en vogn som barnet ditt kjenner fra før dersom barnet har sovevogn i barnehagen. Ta med en kjent pute og/eller dyne dersom barnet sover inne.
 • La barnet ditt ta med seg en smokk, bamse, koseklut eller liknende til barnehagen
 • Fortell personalet hva barnet ditt liker og ikke liker
 • Fortell personalet om barnets ord og lyder slik at de kan forstå barnet best mulig.

Mer informasjon om tilvenning i din barnehage får du fra barnehagen før oppstart.

Om barnehagen