Overgang fra barnehage til skole

Barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.

Felles rutiner mellom barnehager og skoler i Oslo

Barnehager og skoler har felles rutiner for å sikre et godt samarbeid. Rutinene skal gi alle barn en trygg skolestart. Alle kommunale barnehager og skoler skal følge rutinene, og mange private barnehager velger også å følge dem.

Informasjon om barnehagens pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen finner du i årsplanen.

Informasjon om barnet til skolen

For at skolen skal kunne legge best mulig til rette for ditt barn, er det nyttig for skolen å få informasjon om hva barnet ditt kan, og hva det eventuelt trenger ekstra hjelp til. Før skolestart vil derfor barnehagen fylle ut et skjema sammen med deg, og sende det til skolen, hvis du samtykker til det. Skjemaet er kun tilgjengelig for ansatte som har behov for informasjonen.