Mat i barnehagen

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas kosthold, enten den er medbrakt eller servert. Gjennom matlaging og måltider som inkluderer alle skal barnehagen hjelpe barna å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Hva får barna servert? 

Mattilbudet i de kommunale barnehagene varierer fra barnehage til barnehage. Dette er fordi barnehagene har ulike muligheter for matlaging. Noen serverer brødmat, melk og frukt/grønnsaker. Andre serverer også varmmat.

Felles for barnehagene er at Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen skal ligge til grunn:

  • Barnehagen bør ha et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt, med servering av grønnsaker og frukt eller bær hver dag.  

  • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig. 

  • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses.

Mer plantebasert mat

I tråd med handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune, skal maten som blir servert i kommunale barnehager være kjøttfri. Unntaket er høytider og andre spesielle anledninger, maksimalt noen få ganger i året. Det kan fortsatt serveres egg, meieriprodukter og fisk. Det er ikke meningen at kjøttet skal erstattes med vegetarisk ultraprosessert mat. Vil du se eksempler på kjøttfri mat? Ta en titt på oppskriftshefte for mat i barnehagen (PDF).

Allergier og andre hensyn 

Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider, som matallergi, matintoleranse, sykdom, spisevansker, nedsatt funksjonsevne eller lignende.

Matpakker 

Det er barnas foresatte som bestemmer hva som skal med i matpakka. Beslutningen om kjøttfri mat gjelder ikke mat som barna selv har med. Det er ellers viktig at barnehagen har god dialog med foresatte om sunt og variert kosthold.  

Matpenger 

I de kommunale barnehagene i Oslo betaler foresatte 200 kroner i matpenger i måneden for hvert barn. Det er bystyret som vedtar beløpet. 

Private barnehager har egne priser. Finn din barnehage for å se hva prisen er.

Måltidssituasjonen 

Spisemiljøet i barnehagen skal fremme matglede og sunne helsevaner, og personalet bør delta aktivt i måltidet. Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat, og barna bør få god tid til å spise. Måltidene i barnehagen er også en pedagogisk arena, der barna kan være med å planlegge, lage og servere måltidene.  

Menyplanlegging 

Gjennom kommunens leverandør av mat og drikke har barnehagene tilgang til et digitalt planleggingsverktøy som skal hjelpe dem med å lage sunne og bærekraftige måltider innenfor budsjett. Verktøyet er integrert i nettbutikken der barnehagene handler matvarer, og viser forslag til sunne, bærekraftige og plantebaserte uke- og sesongmenyer. I tillegg får barnehagene oppskrifter på ulike typer brød, grøt og pålegg, og forslag til handlelister.  Vil du se oppskriftene? Gå til oda.no.

Oppskriftene følger Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og Oslo kommunes målsetting om å redusere kjøttforbruket.  

Retningslinjer og krav

Krav til barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler  

Fra 2017 til 2023 pågikk et eget prosjekt om helsefremmende praksis for kosthold og fysisk aktivitet i Groruddalens barnehager og grunnskoler. Se ressursene fra prosjektet i Groruddalen.