Mat i barnehagen

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas kosthold, enten den er medbrakt eller servert. Gjennom matlaging og måltider som inkluderer alle skal barnehagen hjelpe barna å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Hva får barna servert? 

Mattilbudet i de kommunale barnehagene varierer fra barnehage til barnehage. Dette er fordi barnehagene har ulike muligheter for matlaging. Noen serverer brødmat, melk og frukt/grønnsaker. Andre serverer også varmmat.

Felles for barnehagene er at Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen skal ligge til grunn:

  • Barnehagen bør ha et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt, med servering av grønnsaker og frukt eller bær hver dag.  

  • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig. 

  • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses.

Se eksempler på oppskriftshefter som barnehagene kan benytte seg av:

Allergier og andre hensyn 

Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider, som matallergi, matintoleranse, sykdom, spisevansker, nedsatt funksjonsevne eller lignende.

Matpakker 

Det er barnas foresatte som bestemmer hva som skal med i matpakka. Det er likevel viktig at barnehagen har god dialog med foresatte om sunt og variert kosthold.  

Matpenger 

Foresatte med barn i de kommunale barnehagene i Oslo betaler 210 kroner i matpenger per måned for hvert barn. Det er bystyret som vedtar beløpet. 

Private barnehager har egne priser. Finn din barnehage for å se hva prisen er.

Måltidene

Spisemiljøet i barnehagen skal fremme matglede og sunne helsevaner, og personalet bør delta aktivt i måltidet. Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat, og barna bør få god tid til å spise. Måltidene i barnehagen er også en pedagogisk arena, der barna kan være med å planlegge, lage og servere måltidene.  

Menyplanlegging 

Gjennom kommunens leverandør av mat og drikke har barnehagene tilgang til et digitalt planleggingsverktøy som skal hjelpe dem med å lage sunne og bærekraftige måltider innenfor budsjett. Verktøyet er integrert i nettbutikken der barnehagene handler matvarer, og viser forslag til sunne og plantebaserte uke- og sesongmenyer. I tillegg finner barnehagene oppskrifter på ulike typer brød, grøt og pålegg, og forslag til handlelister. 

Oppskriftene følger Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.  Se oppskriftene på oda.no.

Retningslinjer og krav

Krav til barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler  

Fra 2017 til 2023 pågikk et eget prosjekt om helsefremmende praksis for kosthold og fysisk aktivitet i Groruddalens barnehager og grunnskoler. Se ressursene fra prosjektet i Groruddalen.