Mat i barnehagen

Foreldre har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men barnehagen har også stor innflytelse på barnas matvaner. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns kosthold, uansett om det er medbrakt eller servert. Derfor er det er viktig at barnas hjem og barnehagen samarbeider om hva barna spiser i barnehagen.

Retningslinjer for måltider i barnehagen

Krav til barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Helsemyndighetenes retningslinjer bør ligge til grunn for arbeidet med mat og måltider i barnehagen. Blir retningslinjene fulgt, vil barna få et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring.

 • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat.
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter.
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag.
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig.
 • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
 • Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet.
 • Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene.
 • Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider.
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt.

Les mer om anbefalinger for mat og måltider hos Helsedirektoratet.

Er det noen forskjell på kommunale og private barnehager?

Alle barnehager følger lov om makspris, men pris for mat kan komme i tillegg. I kommunale barnehager settes kostprisen av hver enkelt kommune, og gjelder alle kommunale barnehager i denne kommunen. De private barnehagene har egne priser.

Gå inn på den enkelte barnehagen for å finne matprisen der.

Mattilbudet er forskjellig fra barnehage til barnehage. Noen har kun brødmat, melk og frukt, mens andre barnehager har både brødmat og varmmat.

Om barnehagen