Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen

Prosjektet omfatter de fire Groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hva er prosjektet?

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen er et av prosjektene i Program for folkehelsearbeid i Oslo. Formålet med prosjektet er å bidra til likeverdig og helsefremmende praksis for kosthold og fysisk aktivitet i Groruddalens barnehager og grunnskoler. Det overordnede og langsiktige målet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet omfatter 84 kommunale barnehager og 29 barneskoler og én ungdomsskole i Groruddalen.

Prosjektets varighet er 2017-2023.

Dokumenter

Systematisk arbeid med helsefremmende praksis i barnehagen

Fysisk aktivitet i barnehagen

Mat og måltider i barnehagen

Foreldreveiledning

Kontakt oss

Marte Østlien Getz
Mobil

Prosedyre for systematisk arbeid med helsefremmende praksis i barnehagen

Seminar: Helsefremmende praksis i barnehagen