Kvalitetsstandarder og veiledere

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Åpen dag

I januar og februar har mange barnehager åpen dag, som betyr at du kan besøke barnehagen før du søker plass.

Språk og realfag

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Årsplan og andre planer

Årsplan lages i egen mal. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Mal for årsplan for kommunale barnehager (dotx)

Mal for progresjonsplan (docx)

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste

Foreldreundersøkelse

Helse, kosthold og fysisk aktivitet

Informasjonssikkerhet og personvern

Andre verktøy og veiledere