Til innhold
Kvalitet i barnehagen

Kvalitetsstandarder og veiledere

Nye tilbud om barnehageplass er sendt ut

Alle tilbud i 3. opptaksrunde er nå tilgjengelig i søknadsportalen. Fikk du ikke tilbud, men har rett til plass i august eller september, vil du få tilbud senest i løpet av juni. Bydelene sender ut nye tilbud fortløpende. 

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Språk og realfag

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Årsplan og andre planer

Årsplan lages i www.truegroups.com. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Mal for progresjonsplan (DOCX).

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste

Foreldreundersøkelse

Helse og kosthold

Informasjonssikkerhet og personvern

Andre verktøy og veiledere