Kvalitetsstandarder og veiledere

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Språk og realfag

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Årsplan og andre planer

Årsplan lages i www.truegroups.com. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Mal for progresjonsplan (DOCX).

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste

Foreldreundersøkelse

Helse og kosthold

Informasjonssikkerhet og personvern

Andre verktøy og veiledere