Kvalitet i barnehagen

Kvalitetsstandarder og veiledere

Frist 15. august for opptak i oktober og november

Barn med rett til plass i oktober og november må sende inn søknad senest 15. august for å være garantert plass. Har du allerede sendt søknad, trenger du ikke sende på ny. Det er barn som er ett år senest i november og som ikke har plass fra før som er med i opptaket.

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Språk og realfag

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Årsplan og andre planer

Årsplan lages i www.truegroups.com. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Mal for progresjonsplan (DOCX).

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste

Foreldreundersøkelse

Helse og kosthold

Informasjonssikkerhet og personvern

Andre verktøy og veiledere