Kvalitetsstandarder og veiledere

Her finner du Oslobarnehagens kvalitetsstandarder og andre verktøy og veiledere som kan bidra til utvikling i barnehagen.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Skjema for informasjon om barnet til skolen

Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste

Årsplan og andre planer

Årsplan lages i egen mal. I tillegg til årsplan skal alle barnehager lage en progresjonsplan for fagområdene:

Følgende maler kan brukes i tillegg:

Tilvenning og de yngste barna i barnehagen

Arbeid mot mobbing

Språk og realfag

Helse, kosthold og fysisk aktivitet

Foreldreundersøkelse

Informasjonssikkerhet og personvern