Til innhold
Barnehage

Språkarbeid

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Alle barn i barnehage skal få språkstimulering tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov.

Krav til språkarbeid

Barnehagene skal:

  • ha ansatte med gode norskferdigheter og kunnskap om språkutvikling.
  • gi god språkstimulering til alle barn.
  • gi råd til foreldre om språk, blant annet i foreldresamtaler
  • følge med på og dokumentere barnas språkutvikling.
  • evaluere språkmiljøet i barnehagen hvert år og sette inn tiltak.
  • informere skolen om barnets språkferdigheter før skolestart, hvis foreldrene samtykker.

Kvalitetsstandarder og veiledere

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen