Utbyggingsavtaler 2021

Oslo kommune har i 2021 inngått en rekke utbyggingsavtaler med private og offentlige utbyggere.

Avtalene er fremforhandlet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og vedtatt av Oslo bystyre.

Avtalene har sikret opparbeidelse og/eller kontantbidrag til en rekke offentlige infrastrukturtiltak.

I tråd med kravet i plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres følgende avtaler: