Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Malerhaugveien 15 - Utbyggingsavtaler på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Malerhaugveien 15 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Malerhaugveien 15.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 18.12.2019 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201412919.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknad

Frist for å sende inn merkander til utbyggingsavtalen er 17. august 2020.

Merkander kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 20/1848».

  • post: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • e-post: 

Kontakt

Alexander Liland
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no