Skedsmogata 25 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Skanska om gjennomføring av reguleringsplan for Skedsmogata 25.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området. 

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling 04.02.2020 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201801331

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende merknader til utbyggingsavtalen er 13. november 2020. 

Merkandene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/499».

Kontakt

Alexander Liland
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no