Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Nils Hansens vei 27 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Nils Hansens vei 27 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Nils Hansens vei 27.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201818154.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 4. august 2020. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/3325».

 

Kontakt

Alexander Liland
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no