Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Peter Møllers vei 8-14 - Utbyggingsavtaler på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Peter Møllers vei 8-14 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 8-14.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 19. juni 2019, og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201412329.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.


Merknader 

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 17. august 2020. 

Merkander kan du sende inn via post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med "Sak 18/2799".


Kontakt 

Matias Justvik
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no