Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Breivollveien 25 B/C – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Breivollveien 25C AS (Self Storage Group ASA) om gjennomføring av reguleringsplan for Breivollveien 25 B/C.

Avtalen regulerer finansering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.
 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 8.6.2014 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201014766.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 3. august 2020.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 18/2112».

Kontakt

Kenneth Kristensen
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no