Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fyrstikkbakken 14 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Fyrstikkbakken 14 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Fyrstikkbakken 14.  

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 12.12.2019 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr.  201707118.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Høringsfrist

Innspill til utbyggingsavtalen kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post innen 7. august. Merk saken med «Sak 20/738»

Kontakt 

Marte Jervan Hoem
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 
Telefon: 21 80 21 80